Norgesdemokratene
Bernt Olav Wathne er ikke en skvetten mann, og ofte er han å se på Kalbakken hvor han ikke er redd til å irettesette ungdommer uten folkeskikk.

Bernt Olav stiller til valg for Norgesdemokratene i løvens hule i Grorud

Ingen kan beskylde  Bernt Olav Wathne (59) for å være en skvetten mann. Stavanger-mannen har bodd i  Grorud i snart 20 år, og som listetopp i Grorud og nummer 10 på bystyrelista vil han kjempe for at Grodud skal være trygt, hvor norske verdier setter først.

Se presentasjonen av 80 kandidater på 80 dager frem mot 10. september på demokratene.org/kandidater.

Hva var det som fikk deg til å bli politisk interessert? Og hva er det som motiverer deg til å stille til valg for Norgesdemokratene?

Jeg er lei av at alle i Storingspartiet snakker med flere tunger.  Politikerne lover at de skal gjøre noe med problemene, men det blir ofte bare prat.

Hva er din bakgrunn, og hva har du gjort tidligere som du kan ta med deg videre inn i kommune/fylkesting     

Jeg har faktisk vært med i AP, hvor jeg deretter gikk over til FrP, men nå driver FrP dessverre kun md løgn. Sylvi Listhaug har et stort ansvar for at avi aldri fikk noen debatt om Global Compact on Migraton  og Marakesh. Yrkesmessig har jeg Jobbet med catering/renhold/vaktmester, men jeg har også erfaring fra frivillig arbeid i foreninger og idrett

Hvordan har dine personlige erfaringer og opplevelser påvirket din politiske tenkning og engasjement?

De siste årene har jeg fått en konservativ oppvåkning hvor jeg vil alltid sette Norge først. Apekattene på Stortinget synes å tro at Norge skal være et velferdskontor for all verdens migranter. Vi kan ikke fortsette på den måten. Vi må gjøre samme som Donald Trump prøvde på. Når han sier Make America Great Again,  må vi si Gjør Norge Storslagent Igjen.

På Grønland var jeg vaktmester, og jeg hjalp en mann med en lekkasje. Han trodde jeg bodde på Grønland, men da jeg fortalte at jeg bodde på Grorud, sa han at dette ikke var Norge. Men vi må sette norske verdier, ikke multikultur først i Grorud igjen. Norge er norsk og et kristent land, og vi kan ikke takle mulitikulturen slik vi ser i Groruddalen. Når innvandrere kommer til Roma, må de oppføre seg som om de er i Roma. Det at innvadrere har  sin egen religion har ikke noe med dette å gjøre, men når de kommer til Norge må de respektere norske verdier.

Hvem er dine største forbilder eller inspirasjonskilder, og hvordan har de påvirket deg som person?

Tre ganger i livet mitt hadde jeg muligheten til å snakke med Kong Olav V. Han er min store inspirasjon. Første gangen var jeg seks år gammel da kongen kom til Stavanger. Jeg kom inn gjennom sperringene, og han løftet meg opp. Den andre gangen lette han etter Svanen apotek i Stavanger, og jeg viste kongen veien. Den tredje gangen hadde jeg en veldig lang prat med han. Da tjenestegjode jeg som bergingssjåør i Brigade Nord. Kongen kjente meg igjen fra noen år tidligere da han fant apoteket i Stavager. I et intervju med Larry King ble han spurt om hvorfor han ikke hadde livvakter. Kong Olav svarte at han hadde fire millioner livvakter. Han levde virkelig etter sitt motto: ALT FOR NORGE.

Hvordan ville du beskrive din arbeidsstil, og hvordan vil dette påvirke din rolle som kandidat og eventuelt som folkevalgt politiker?

Mange vil beskrive meg som tilbakeholden og avventende, men det er før de blir kjent med meg. Hvis jeg vet at jeg har rett i en sak, kan jeg også være veldig sta. Dette vil mine fremtidige kolleger i bydelsutvalget i Grorud merke. Jeg vil kjempe for sikkerheten i bydelen min og presse på for mer synlig og usynlig politi i bydelen vår.

Hva er noen av de viktigste sakene for deg lokalt, nasjonalt og internasjonalt og hvordan vil du personlig bidra til å få disse sakene på dagsordenen?

Her på Grorud er det fint å bo med familien min, men vi har store utfordringer med åpent narkotikasalg og ungdommer som gjør området utrygt. Ofte må jeg følge hjem folk som føler seg utrygge på grunn av ungdomsgjengene, av de 95 prosent utlendinger. De driter i lover og regler. En gang kom de inn på Deli de Luca, og da ville en 13-åring banke meg opp. Jeg bare så rolig på han og sa at han bare måtte komme. Kameratene hans avverget angrepet, men han hadde fått en skikkelig omgang av meg hvis han hadde prøvd seg.  

En gang ringte jeg også politiet, og det tok to og en halv time før de kom. Hvis jeg blir valgt inn i bydelsutvalget for Norgesdemokratene, vil jeg derfor fokusere på ungdomsvolden.  Når Bislet Kebab på Kalbakken er oppe til klokka 01 hver natt, er det meget uheldig for ungdommene.

En 15-åring går ikke på en fritidsklubb bare med 10-11 åringer, som er åpne  3-4 ganger i uka. Lederne sier de gjerne vil gjøre for ungdommene, men de har ikke nok penger. Det jeg vil satse på er at ungdommene får rett tilbud. For ungdom mellom 13 og 18 er tilbudet veldig dårlig. I helgene er det ingen tilbud.

I tillegg vil jeg fokusere på for bedre tilgang på fasciliteter for bevegelsenshemmede. Når jeg kommer kjørende med scooteren min til butikken, kan jeg bli stående i tre-fire minutter før de gidder å flytte seg. Her må vi ha en holdningsendring

Nasjonalt trenger må vi bygge opp Forsvaret igjen. Hjemmevernet må økes fra 50.000 til 300.0000. Almen verneplikt må gjeninnføres, både for menn og kvinner. De må lære enkeltmannsferdigehter som soldat og kunnskapen om å overleve i naturen.

Derfor er miljø også viktig for meg, og her er jeg glad for at jeg er medlem av Norges mest radikale naturvernparti, hvor vi fokuserer på bedring av miljlet, ikke på unyttige klimatiltak.

Hvis du skulle formulere ditt sentrale budskap til den norske samfunnsdebatten på noen få setninger, hva ville du sagt?

Vi  får ikke noen endring så lenge som bystyret og Stortinget tenker på seg selv. Vi må sette Norge først.

For de som vil sette seg dypere inn i sakene du brenner for, hvilke bøker, kommentatorer eller nettsteder vil du anbefale?

I Tyskland har de noe som kalles Lügenpresse (Wikipedialenke), som brukes som et skjellsord. Vi har det samme problemet i Norge med alle hovedstrømsmediene som unnlater å fortelle sannheten om viktige samfunnsproblem. Det gjelder alt fra NRK, TV2 og de fleste andre mediene, som lever i en samrøre med poltisk korrekte meningsdannere. Vi må løfte frem de alternative mediene.

Kan du fortelle litt om hvordan det er å være offentlig engasjert i Norgesdemokratene?

 I Oslo er vi en så god gjeng som tar vare på hverandre, og jeg er heldig og er stolt av å arbeide i sammen me dem,  hvor vi stiller opp for hverandre. Tidligere kunne vi gå på puben og snakke med sidemannen. I dag får du nesten julig. Mange har glemt å ta vare på denne gode tradisjonen, men vi bygger noe veldig bra i Norgesdemokratene.

Bernt Olav Wathne er ikke en skvetten mann, og ofte er han å se på Kalbakken hvor han ikke er redd til å irettesette ungdommer uten folkeskikk.
Bernt Olav Wathne er ikke en skvetten mann, og ofte er han å se på Kalbakken hvor han ikke er redd til å irettesette ungdommer uten folkeskikk.