Norgesdemokratene
Nina Cappelen: - Det må bli slutt på at enkeltmennesket ofres for fellesskapet

Nina Cappelen: – Det må bli slutt på at enkeltmennesket ofres for fellesskapet

Når Nina Cappelen er listetopp i både Tønsberg og Vestfold vil hun dra stor nytte av sin erfaring som profilert kommunikator, og hun ønsker å bidra til å skape et varmere samfunn.

Se presentasjonen av 80 kandidater på 80 dager frem mot 10. september på demokratene.org/kandidater.

Nina Cappelen, som er listetopp for Norgesdemokratene i Tønsberg og Vestfold ønsker å sette enkeltmennesker i fokus og bidra til et varmere samfunn
Nina Cappelen, som er listetopp for Norgesdemokratene i Tønsberg og Vestfold ønsker å sette enkeltmennesker i fokus og bidra til et varmere samfunn

Hva var det som fikk deg til å bli politisk interessert?

Jeg har alltid vært en samfunnsengasjert og politisk interessert person, og kommer fra en familie hvor politikk ble heftig diskutert rundt middagsbordet og i familieselskaper. Da corona-viruset traff verden merket jeg intuitivt at noe var galt. Så jeg begynte å gjøre research, og følte etterhvert at jeg ble nødt til å engasjere meg for min sønns fremtid. Jeg hadde fulgt Geir Ugland Jacobsen en stund via sosiale medier, og likte det han sto for. Da jeg leste partiprogrammet til Norgesdemokratene var jeg ikke i tvil om hvilket parti som var riktig for meg. Jeg har skrevet om det i artikklen Jeg er nasjonalkonservativ, og stolt av det!

Og hva er det som motiverer deg til å stille til valg for Norgesdemokratene?

Jeg har alltid likt å hjelpe folk som har det vanskelig, men havnet selv i min verste livskrise da jeg ble utbrent som følge av mye stress over mange år. Som tidligere sosialarbeider kjenner jeg systemet godt, og det er dessverre mange hull i sikkerhetsnettet. Det ønsker jeg å gjøre noe med. For selv om jeg er veldig takknemlig for den hjelpen jeg selv fikk, så betyr ikke det at det ikke er potensiale til forbedring. Jeg er lei av at politikere alltid skylder på individet når det er systemet som er problemet.

Hovedgrunnen til mitt engasjement, er nok at jeg er en person som må være i utvikling for å trives. For selv om politikk tidvis kan være veldig frustrerende, så er det både givende og spennende å drive med! Jeg elsker utfordringer, og føler at jeg har mye å bidra med.

Hva er din bakgrunn, og hva har du gjort tidligere som du kan ta med deg videre inn i kommune/fylkesting?

Jeg har bakgrunn som sosionom og journalist med videreutdanning i ledelse, og har min yrkeserfaring fra offentlig og privat virksomhet, blant annet innen reiseliv (cruise), helsevesen, sosialt arbeid, journalistikk, storytelling, forfatter, blogging, veiledning, ledelse, og som kommunikasjonsansvarlig. Jeg elsker å formidle, og jobber nå som frilanser med kommunikasjon og PR innenfor teknologi og landbruk. Jeg har tidligere jobbet 10 år i forvaltningen, og tror det er en klar fordel som politiker å kjenne systemet fra innsiden.

Hvem er dine største forbilder eller inspirasjonskilder, og hvordan har de påvirket deg som person?

Nelson Mandela. Den lange personlige reisen han har hatt fra å sitte fengslet i 27 år på Robben Island til å bli Sør Afrikas president er utrolig inspirerende. Mandelas evne til å tilgi etter det han ble utsatt for er kanskje det som har imponert meg mest. Jeg tror vi alle kan lære noe av hans historie. Et annet forbilde er Henrik Ibsen. «Den sterkeste mann i verden, det er han som står mest alene» er et velkjent sitat. Jeg har selv stått mye alene, og det tror jeg har gjort meg til en sterkere person.   

Hvordan ville du beskrive din arbeidsstil, og hvordan vil dette påvirke din rolle som kandidat og eventuelt som folkevalgt politiker?

Jeg er nok veldig resultatorientert, og derfor vil mitt hovedfokus være på å oppfylle vårt partiprogram. Det er jo resultatene som teller, ikke sant? Folket må vite at jeg er pålitelig og gjennomfører det jeg har sagt jeg vil gjøre. Samtidig er det slik at man er nødt til å kunne samarbeide med politiske motstandere og inngå kompromisser for å få til gode løsninger. Jeg er både kreativ, sta, initiativrik, og en god lytter, så jeg kommer helt klart til å fremme egne saker på vegne av partiet. 

Hva er noen av de viktigste sakene for deg lokalt, nasjonalt og internasjonalt og hvordan vil du personlig bidra til å få disse sakene på dagsordenen?

Lokalt handler det om å bidra til å forenkle livet for Tønsbergs innbyggere, og da tenker jeg særlig på lavinntektsgrupper. Det er jo pensjonister, syke, og uføre som er mest utsatt akkurat nå med økte renter, monsterpriser på mat, strøm, husleie osv. Norgesdemokratene i Tønsberg ønsker derfor å innføre kommunal bostøtte til grupper med svak økonomi. Vi vil også innføre honnørbilletter på kulturtilbud for nordmenn med svak økonomi fordi vi mener kulturopplevelser er en viktig del av livet.

Norgesdemokratene er et ekte miljøparti, og vi er sterkt imot etablering av vindkraft utenfor den vakre kysten vår. Det handler både om turismen til fylket, men også om en bekymring for livet i havet, som er matfatet vårt.

Det er viktig at folk er klar over at økte strømpriser ikke bare påvirker din og min strømregning, men også alle regnskaper i kommunen du bor i. Når skoler, sykehjem, idrettslag, og foreninger må betale høyere strømregninger blir det selvsagt mindre penger til velferd.

Næringslivet er selvsagt avhengig av forutsigbare rammebetingelser. Vi mener derfor at det må innføres en makspris på strøm. Vi vil også fjerne momsen på private helsetjenester. Det skal være enkelt å etablere næringsvirksomhet i Tønsberg kommune, og vi anser det som viktig å etablere klynger av gründerhus for innovasjon og entreprenørskap. Vi som er i fylkestingsgruppen er opptatt av å lytte til næringslivet, og kommer derfor til å dra ut på bedriftsbesøk i tiden fremover. Vi vil også jobbe for at det skal være enkelt å etablere og drive egen bedrift for personer med redusert arbeidsevne. Det handler om å tilrettelegge for alle som kan bidra. Det er vinn-vinn for både individ og samfunn.

Vi vil også styrke offentlige helse- og velferdstjenester, og jobbe for en mer brukerorientert omsorg. Folk som har jobbet og betalt skatt et helt liv fortjener en verdig eldreomsorg. Vi aksepterer ikke at eldre blir overlatt til seg selv uten å få nødvendig mat, medisiner, pleie og omsorg. Vi vil styrke eldreomsorgen med flere ansatte som kan gå turer i frisk luft og aktivisere de eldre i samarbeid med ideelle aktører. Dette trenger ikke å være helsepersonell. Det viktigste er at de ansatte er genuint glad i å jobbe med mennesker og behersker norsk. Vårt mål er at alle eldre som trenger det skal få tilgang til hjemmehjelp eller sykehjemsplass.

Norgesdemokratene i Tønsberg mener at den viktigste av alle sivile rettigheter i et fritt samfunn er ytringsfriheten. Jeg aksepterer ikke premisset om at det er kun ett narrativ som gjelder. Det henger ikke på greip. Det skjønner alle, ikke sant? For å styrke ytringsfriheten lokalt er det nødvendig at alle kommunale og kommunalt støttede arenaer tillater fri meningsytring og et ekte mangfold av perspektiver.

På nasjonalt nivå mener jeg det viktigste er å få tilbake vår selvråderett, og ha kontroll over landets naturressurser. De tilhører folket i Norge, ingen andre! Det viktigste internasjonalt er å melde Norge ut av alle destruktive overnasjonale avtaler, som ACER, Parisavtalen, Marrakech-avtalen og EØS som nå åpenbart skaper mye vanskeligheter for det norske folk. I tillegg mener jeg det er helt vesentlig å melde Norge ut av FN og underliggende organer som WHO, samt bryte alle bindinger til «rikmannsklubben» World Economic Forum (WEF).

Hvis du skulle formulere ditt sentrale budskap til den norske samfunnsdebatten på noen få setninger, hva ville du sagt?

Fuck Janteloven! Stå støtt i din egen kraft og ha tro på at ditt budskap kan påvirke og endre verden!

For de som vil sette seg dypere inn i sakene du brenner for, hvilke bøker, kommentatorer eller nettsteder vil du anbefale?

Da vil jeg anbefale min egen blogg på www.ninacappelen.com

Jeg har god innsikt i det store bildet, og har skrevet mye om WEF, WHO, FN, EU, Bill Gates, Anthony Fauci, de livsfarlige mRNA-injeksjonene, GMO-mat, og om internasjonalt anerkjente advokaters arbeid for å avsløre de offisielle narrativene. For å nevne noe.

Jeg har lest boken «The Real Anthony Fauci» og sett dokumentarfilmen basert på boken. Anbefales! Den var en øyeåpner i forhold til hvordan vaksiner har svekket folkehelsen i USA. Ellers vil jeg anbefale å følge siviløkonomen Hans Eirik Olav. Han er for viderekomne, i den forstand at han har dyp innsikt i det som skjer i verden i dag.

Kan du fortelle litt om hvordan det er å være offentlig engasjert i Norgesdemokratene?

Jeg skal ikke legge skjul på at det å stikke hodet frem som kvinnelig politiker byr på utfordringer innimellom. he he men det går stort sett greit. Selv om jeg er nokså direkte, så opplever jeg likevel at den egenskapen blir satt pris på. Jeg får mange hyggelige tilbakemeldinger fra folk som takker meg for mitt engasjement på bakgrunn av artikler jeg har skrevet. Det er veldig motiverende.