Norgesdemokratene
Trikkeføreren Truls takker Sylvi for Geir og stiller som listetopp i Østensjø

Trikkeføreren Truls takker Sylvi for Geir og stiller som listetopp i Østensjø

Truls Rune Hamar (62) stemte ofte på venstresiden og globalister, men det var det var før Geir Ugland Jacobsen satte fart på Norgesdemokratene. I dag her han ideologisk hjemme i et parti som alltid setter Norge først, og han setter pris på at Sylvi Listhaug ba alle nasjonalkonservative å ryke og reise slik at Geir i dag er lederen av ND. Nå er han listetopp i bydel Østensjø og nummer seks på lista for Oslo kommune.

Se presentasjonen av 80 kandidater på 80 dager frem mot 10. september på demokratene.org/kandidater

Hva var det som fikk deg til å bli politisk interessert? Og hva er det som motiverer deg til å stille til valg for Norgesdemokratene?

I Norge er det en ufattelig sløsing med fellesskapets midler, hvor vi bruker uhorvelig med penger  på såkalte klimatiltak. På samme tid går mye annet i landet for lut og kaldt vann. Med gjennomtenkte og helhetlige løsninger, kan Norgesdemokratene få gjennomslag som en seriøs aktør.

Hva er din bakgrunn, og hva har du gjort tidligere som du kan ta med deg videre inn i kommune/fylkesting.

Det er kanskje ikke så mange som vet hva en emballasje-økonom er, men det er er en jobb som dreier seg om å beregne riktig materiale til produkt på en kostnadseffektiv måte. Uten at det ble veldig mye erfaring å beregne embalasje for J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik, har jeg har en ellers en variert yrkesbakgrunn hvor jeg har fått ledererfaring fra det offentlige og fra privat næringsliv, samt flere tillitsverv, for eksempel i fagbevegelsen. Som tillitsvalgt i politikken er det mange likhetstegn med hvordan fagbevegelsen fungerer.

Hvordan har dine personlige erfaringer og opplevelser påvirket din politiske tenkning og engasjement?

Tidligere var det ikke klart for meg hvor ensrettet en klassisk venstreside-tankegang var. På den nasjonalkonservative siden er det mye større takhøyde for å tenke utenfor boksen. Mange stemmer på typiske globalist og venstreside-partier, uten helt å forstå de store sammenhengene. Hvis man bare følger hovedstrømsmediene, da blir man ikke tilstrekkelig informert. Derfor er jeg glad for at Norgesdemokratene har bevisstgjort meg på en helt annen måte om sammenhengen i mer komplekse saker.

Hvem er dine største forbilder eller inspirasjonskilder, og hvordan har de påvirket deg som person?

Før Mahatma Gandhi tok over ledelsen av India, var dette en britisk koloni. Til tross for at britene var brutale koloniherrer, var Gahndi et eksempel en vellykket ikke-vold strategi. Dette kan vi lære mye av også i dag.

Donald J. Trump var selvfølgelig ikke en perfekt president, men i motsetning til de aller fleste av sine forgjengere, startet han ikke krig. Her finner jeg paralellene til Gandhi. På samme måte som Trump og MAGA bevegelsen sier ”America first”, sier vi i Norgesdemokratene Norge først!

Her viser Geir Ugland Jacobsen vei, jeg er glad for at han leder an.

Alle disse jeg har nevnt er mennesker som brenner for det de tror på og viser meningers mot.

Hvordan ville du beskrive din arbeidsstil, og hvordan vil dette påvirke din rolle som kandidat og eventuelt som folkevalgt politiker?

Først og fremst kan jeg si at jeg er mye mer opptatt av handling enn teori. Derfor vil mine venner og kolleger karakteriserer meg som engasjerende og målrettet.

Hva er noen av de viktigste sakene for deg lokalt, nasjonalt og internasjonalt og hvordan vil du personlig bidra til å få disse sakene på dagsordenen?

Lokalt er det en katastrofe at de vil legge ned Ullevål sykehus. Dette sykehuset må bestå. Nasjonalt og internasjonalt er det viktig at vi kommer oss ut av overnasjonale organer som ikke er til Norges fordel. Dermed må vi for avlyse klimakrisen for heller å belyse forurensningen av verdenshavene.

Hvis du skulle formulere ditt sentrale budskap til den norske samfunnsdebatten, hva ville du sagt?

Vi er en selvstendig nasjon som er i sin fulle rett til å først ivareta egne borgere og interesser. Andre land har sine politikere som er forpliktet til å gjøre det samme i sine land. Når det skjer store naturkatastrofer, bør også Norge bidra med nødhjelp sammen med andre land som kan bidra, men dette er noe helt annt enn budsjettstøtte til korrupte ledere i den tredje verden.

For de som vil sette seg dypere inn i sakene du brenner for, hvilke bøker, kommentatorer eller nettsteder vil du anbefale?

Her vil jeg anbefale boken «Historien om Gandhi» om hans ikke-voldelige kamp for et fritt India. Denne boka leste jeg som ung, og jeg ble fascinert av hvordan et mål kan nås uten å svare med vold mot en voldelig overmakt. Klikk på lenken for å lese boken hos Nasjonalbiblioteket.

Ellers har jeg stor sans Tucker Carlsons sannhetssøkende og skarpe analyser, og nå ser vi at han har millioner flere følgere på Twitter enn det han hadde i Fox News. Av nettsteder anbefales newsmax.com, steigan.no og document.no. Dette er nettsteder som promoterer seg med sannhet og kritisk journalistikk.

Kan du fortelle litt om hvordan det er å være  offentlig engasjert i Norgesdemokratene?

Erfaringen er noe blandet, men stort sett positivt. Ofte er ikke folk klare over hva vi står for, men folk flest er nysgjerrige. Når jeg får overbevist dem om  å lese vårt partiprogram for første gang, ser de at vi har en helhetlig politikk med gode svar på de store samfunnsspørsmålene. Det er godt å ha med seg Norges beste politiske program som ammunisjon på stand.