Norgesdemokratene
Oslo er i grådige utbyggeres vold.

Klimahysteri og grådige utbyggere

Butikker i sentrum har gått konkurs eller er avviklet i enormt antall siden 2015.

Oslo er i grådige utbyggeres vold – godt hjulpet av en klimahysterisk og kompetansemessig rekordsvak og nepotistisk byadministrasjon. Anlegg for god samfunnsstyring, estetikk og økonomi er helt fraværende.

Byutviklingen synes totalt bevisstløs!

Det verste med dagens vanstyre er at Oslo er døende som en funksjonell og selvfinansiert storby. Mye er pga stadig flere ferdselshindinger som utestenger enormt mange innbyggere i Stor-Oslo fra sentrum, og vanskeliggjør kjøring og parkering i hele byen. Mange av de mest kjøpesterke kan ikke, eller gidder ikke, å legge ærend og møter til sentrum mer.

Sentrum er donert til syklister, fotgjengere og folk på sparkesykkel; på de mest produktive innbyggernes bekostning: de som jobber hardt og lenge, og lever i tidsklemmen.

Leieprisene har kollapset, og tomme butikklokaler ses overalt nå. Det er stor netto utflytting av gode skattebetalere hvert år.

Byen blir ødelagt, men rødgrønne og misunnelige egoister uten sans for realiteter, estetikk, økonomi og by-dynamikk, bare kjører på.

De vil ha Oslo kun for seg og sitt stemmekveg, som for en stor del ikke har røtter hverken i Norge eller Oslo.

Og sånn blir Oslo til et klimahysterisk og mulitikulturelt shithole uten evne til å overleve økonomisk.

Nå øker kommunale skatter og avgifter enormt! I tillegg kommer eksploderende strømpriser, renter og skatter til Staten.

Det går til en grense, så kollapser kommuneøkonomien. Nå er gjelden tredoblet, og det er rentene også.

Dette tilsier en ni-dobling av kapitalkostnadene på kun fem år! Og pengene er lånt til investeringer som har omtrent null nytte, null avkastning og null markedsverdi. Hva kan vel gå galt med dette?

Geir Ugland Jacobsen

Geir Ugland Jacobsen

Siviløkonom og Partileder i Norgesdemokratene

Meld deg på vårt nyhetsbrev: norgesdem.substack.com