Norgesdemokratene
Alf Magne er ikke redd for kontroversielle saker, og derfor er han listetopp i Nordstrand

Alf Magne er ikke redd for kontroversielle saker, og derfor er han listetopp i Nordstrand

1972-modellen Alf Magne Rygg fra Karmøy har stort sett hele livet sitt vært interessert i samfunnsspørsmål, men det var ikke før Geir Ugland Jacobsen tok over Norgesdemokratene at han fant et parti som ikke er redd for å kalle en spade en spade, for å snakke om ubehagelige temaer. I tillegg er han mot videre utbygging av Ekebergsletta. I tillegg til å være listetopp i Nordstrand er han også nummer 10 for bystyrelista i Oslo.

Se presentasjonen av 80 kandidater på 80 dager frem mot 10. september på demokratene.org/kandidater.

Alf Magne presenterer seg på følgende måte:

Hva var det som fikk deg til å bli politisk interessert? Og hva er det som motiverer deg til å stille til valg for Norgesdemokratene

Jeg har svært lenge vært interessert i både samfunns-spørsmål og politikk. De siste årene har det kommet opp så mange viktige saker, hvor jeg er grunnleggende uenig med våre ledere, at jeg fant det var på tide å melde meg inn i et politisk parti. Jeg var først medlem av Fremskrittspartiet, men sammen med mange andre meldte jeg meg ut derfra, og inn i Norgesdemokratene for noen år siden. Norgesdemokratene er et parti hvor folk også diskuterer de vanskelige og ubehagelige temaene (for eksempel kostnadene ved innvandring, problemene med vindkraft, samt de negative konsekvensene som følger med en nedstengning av samfunnet som vi nylig opplevde). Det motiverer meg at jeg nå er på lag med så mange flinke og årvåkne mennesker. Vi kjemper mot korrupsjon og retter søkelys mot saker NRK og andre statsstøttede medier ikke omtaler og graver i så mye som de burde.

Hva er din bakgrunn, og hva har du gjort tidligere som du kan ta med deg videre inn i kommune/fylkesting

Min bakgrunn er at jeg har jobbet med revisjon, forsikring, pensjon og økonomi i det private næringsliv i bortimot år. Jeg er svært interessert i makroøkonomi og forståelse av hvordan økonomien fungerer er noe jeg vil ta med meg.

Hvordan har dine personlige erfaringer og opplevelser påvirket din politiske tenkning og engasjement?

Urettferdighet er noe som engasjerer meg. I tillegg er jeg opprørt over hvor mye kriminaliteten har vokst i Oslo og i resten av Norge de siste årene. Vi leser nå om alvorlig kriminalitet hver uke, og det er blitt nesten hverdagslig. Folk har vennet seg til dette og slik burde det ikke være. Videre er jeg sjokkert over de store underskuddene Oslo driver med hvert år. Det er ikke bærekraftig på sikt.

Hvem er dine største forbilder eller inspirasjonskilder, og hvordan har de påvirket deg som person?

Jeg har mange inspirasjonskilder. En av mine favoritter er Tucker Carlsson. Han har jeg fulgt i mange år. Videre er jeg også en stor beundrer av Jordan Peterson og har lest flere av bøkene hans.

Hvordan ville du beskrive din arbeidsstil, og hvordan vil dette påvirke din rolle som kandidat og eventuelt som folkevalgt politiker?

Jeg vil jobbe hardt og lenge for å få gjennom saker som vil forbedre hverdagen for Oslos befolkning.

Hva er noen av de viktigste sakene for deg lokalt, nasjonalt og internasjonalt og hvordan vil du personlig bidra til å få disse sakene på dagsordenen?

Den viktigste saken må bli å skape trygge gater i Oslo. Da må man ta skikkelig tak i dette, og starte å snakke om hvem som utfører alvorlig kriminalitet, bakgrunnen til disse, samt sørge for at de blir skikkelig straffet. Slik det er i dag, reagerer ikke samfunnet nok og straffen de som blir tatt får, er heller ikke avskrekkende.

Videre ønsker jeg å stoppe videre utbygging av Ekebergsletta. Nå får vi prøve å bevare det som er igjen og ikke bygge mer på dette flotte området hvor jeg selv har spilt ungdomsfotball flere ganger.

Jeg er også sterk motstander av eiendomsskatt. Generelt må vi redusere skattenivået mye. Norgesdemokratene har et svært godt program for å gjennomføre dette, bla ved å sterkt redusere innvandring, samt ved å slutte å gi bistand til korrupte utenlandske statsledere. I dag gir vi titalls milliarder kroner hvert år uten at vi ser noen effekt på menneskerettigheter og økt velferd i mottakslandene.

Hvis du skulle formulere ditt sentrale budskap til den norske samfunnsdebatten på noen få setninger, hva ville du sagt?

Vi må alle bli mer aktive og engasjere oss mer i politiske- og samfunnsspørsmål. I tillegg må vi stå opp for den viktigste friheten av alle – nemlig Ytringsfriheten! Dette koster, men det er en kamp vi må ta for våre barn og dem som kommer etter oss.

For de som vil sette seg dypere inn i sakene du brenner for, hvilke bøker, kommentatorer eller nettsteder vil du anbefale?

Les nyhetene fra flere ulike kilder. Det viser seg at NRK ikke er gode i få med seg de viktige sakene, så det er absolutt nødvendig å lese alternative medier som Document, Inyheter osv.

Kan du fortelle litt om hvordan det er å være offentlig engasjert i Norgesdemokratene?

Det er utrolig inspirerende og gøy å kunne stå på stand, og å jobbe med så mange dyktige og engasjerte medlemmer i Norgesdemokratene. Jeg setter utrolig stor pris på vennskapet oss imellom, samt at man tør stå opp for viktige saker, selv om vår mening ofte avviker fra den vinklingen NRK, TV2, Aftenposten og det meste resten av media kjører.