Norgesdemokratene
Birøkteren Nanne elsker frihet, et samfunn styrt av folket, og derfor er hun listetopp Horten

Birøkteren Nanne elsker frihet, et samfunn styrt av folket, og derfor er hun listetopp Horten

Se presentasjonen av 80 kandidater på 80 dager frem mot 10. september på demokratene.org/kandidater

Nanne Roseng, født 1967, vokste opp I et politisk hjem, med en mor som varaordfører for Høyre, med mange gode politiske debatter rundt kjøkkenbordet, men siden ingen av de etablerte partiene har løsninger for frihetselskende mennesker, er hun nå Norgesdemokratenes listetopp i Horten.

Nanne presenterer seg på følgende måte:

Hva som fikk meg til å bli politisk engasjert og hvorfor jeg ønsker å stille for ND.

Jeg har alltid vært samfunnsengasjert. Det ligger kanskje i genene? Jeg var også i flere år medlem av Frp. Vi hadde alltid mye ivrig politisk diskusjon rundt kjøkkenbordet hjemme. Moren min var varaordfører for Borre / Horten i omtrent 12 år for Høyre.

Jeg ønsker å stille for ND fordi jeg er et frihetselskende menneske som tror på at et samfunn må styres av og for folket. Vi ønsker at folk skal kunne leve selvstendige liv, mest mulig uavhengig av statens lange arm og åk.

Politikerne er der for å tjene oss og ikke motsatt. De siste årenes samfunnsutvikling har fått meg til å begynne å tvile på den retningen landet vårt går i. Det jeg har observert er at befolkningen får stadig mindre å si, på mange samfunnsområder som vi tidligere ble hørt på. Dette gjelder blant annet: helse, familie, skole, barnehage, energi, transport, forsvar, kultur, bistand og innvandring. Det synes som om at poltikerne gjør det de selv ønsker, uten å ta hensyn til innbyggernes ønsker, interesser eller ve og vel. Dette er en utvikling som jeg ikke kan like.

Det er på tide å stå opp nå. Det er nok nå.

Min bakgrunn.

Jeg er født i Tønsberg og oppvokst i Åsgårdstrand. Av utdannelse er jeg Siviløkonomi med en Mastergrad i EU-rett.

Familien min var avhengig av egen inntekt. Mine foreldre var selvstendig næringsdrivene og de drev med salg av tepper.

Selv har jeg bodd og arbeidet noen år i utlandet. Ett år i USA, fem år i Storbritannia, tre år i Bosnia i Herzegovina og fire år i Mosambik. Alle disse årene føler jeg at har gitt meg verdifull livserfaring.

Per i dag arbeider jeg som lønnskonsulent for et større firma. Dette faget har jeg vært involvert i siden 2018. Før det, arbeidet jeg hovedsaklig innenfor regnskap og økonomi. Innimellom dette har jeg fått to nydelige barn. De er i dag 16 og 18 år gamle. Som familie, valgte vi at jeg skulle være hjemme med barna de første årene. Dette mye fordi jeg hadde en mann som arbeidet mye i utlandet, men også fordi jeg ønsket å være tilstede for ungene. Og det var en fantastisk periode av livet mitt, som jeg alltid kommer til å være takknemlig for. Jeg er birøkter og er også svært glad i å svømme.

Mine største forbilder som har gitt meg inspirasjon må inkludere: Maggie Thatcher, Winston Churchill, Steve Bannon, Elizabeth R og Prince.

Min arbeidsstil.

Som lønnskonsulent må en være grundig og nøye. Dette tror jeg vil hjelpe meg i mitt politiske arbeid, i det at jeg kommer til å forsøke og søke etter flere svar, før jeg tar en beslutning. Lønnskonsulenter arbeider også under press. Vi har ‘deadlines’ som vi må møte kontinuerlig. Eller som vi også sier; vi må alltid gjøre vårt beste i å levere rett lønn til rett tid.

Dette innebærer at vi må takle stressende situasjoner. Og dette er en ferdighet som jeg også tror at vil kunne dra nytte av i mitt politiske arbeid. Vi må kunne levere.

Det viktigste  for meg er tre ting:

  • at vi arbeider for at det er folket som skal bestemme den politiske retningen i landet vårt. Et samfunn skal styres nedenfra og opp.
  • at vi skal ha et mest mulig gjennomsiktig samfunn, på alle beslutningsnivåer (også i pressen).
  • at vi skal kunne kaste de politikerne som ikke styrer etter folkets vilje (ansvarliggjøring).

Derfor ønsker jeg å forsøke og sikre at disse sakene kommer med både på det lokale og det nasjonale planet ved å fronte disse tre sakene ved første og beste anledning.

De viktigste inspirasjonskildene mine er Document.no og Steve Bannon.

Jeg har ingen klar formening om hvordan dette valget, om å stille som tillitsvalgt for ND, vil påvirke mitt liv.

For å være ærlig så gru-gleder jeg meg. Det jeg imidlertid gleder meg til er å bidra til endring.

Slik er det.