Norgesdemokratene
Når tryggheten forsvinner

Når tryggheten forsvinner

Vestlige lands unike utvikling siden den første industrielle revolusjon, er basert på noen grunnleggende forutsetninger.

Den viktigste har vært tryggheten, som består av flere elementer hvorav rettsstat, ytringsfrihet og eiendomsrett er sentrale.

 • Frihet for lovlydige borgere, innenfor rammen av rimelige lover, bl.a ytringsfrihet og økonomisk frihet.
 • Eiendomsrett
 • Arverett
 • Politisk og økonomisk forutsigbarhet.
 • Rasjonelle regjeringer som setter sitt eget folk og land først
 • Homogene befolkninger med sterkt internt samhold, og lojalitet mellom folk og myndigheter.
 • En rettsstat som oppfattes som sterk og rettferdig.
 • En felles sparegris i form av et lukket velferdssystem forbeholdt landets befolkning.
 • Bevaring av tradisjoner, kultur og familieverdier.
 • Nasjonal suverenitet med lover, forsvar og annen beredskap egnet for å ivareta denne.
 • Åpen, ærlig og komplett informasjon om alt, til alle.
For Norges del gjelder noen eksistensielle tilleggselementer som gjør det trygt å bo, leve og satse på en fremtid i et kaldt og værhardt land som vårt:
 • Egen lun bolig samt mat, klær, brensel og andre nødvendigheter for overvintring og evt uår. 
 • Helst tilgang til et krypinn utenfor byen for rekreasjon eller hvis uro, krig og nød skulle oppstå. Det handler om sikkerhet, selvberging og nordmenns nære forhold til egen natur.
 • Rikelig tilgang på rimelig energi som sikrer næringsvirksomhet og levelige boforhold.
 • Finansiell trygghet så man vet at familien aldri vil fryse eller sulte.
Men hva skjer?

ALLE disse forutsetningene for trygghet har på relativt kort tid forsvunnet eller er under sterkt press. Det synes å være en politisk ønsket utvikling basert på en overnasjonal plan uten demokratisk forankring.

Mange nordmenn føler i disse tider en voksende utrygghet, som etter hvert avløses av frustrasjon og sinne. Dette har skjedd på relativt få år:

 • En rekke lovendringer som begrenser personlig frihet, og samtidig fritar politikere for ansvar.
 • Økende politisk og økonomisk korrumpering av hovedmedia, forskningsinstitusjoner og skoler. All informasjon skal være politisk korrekt, men er ikke nødvendigvis komplett og sann.
Viktig informasjon sensureres, og samkjørt politisk propaganda pumpes ut på daglig basis.
 • En sterk forvitring av vårt velferdssystem og generelt redusert trygghet, grunnet åpenbart politisk vanstyre inkludert en stadig mer omfattende fremmedkulturell, velferdsmotivert, vanskelig integrerbar og samfunnsøkonomisk ufattelig kostbar innvandring. 
 • Et unødvendig autoritært og lite effektivt smitteregime i to år, grunnet en påstått pandemi. Sterkt frihetsbegrensende unntakslover har gitt nasjonale og overnasjonale myndigheter mulighet til å diktere vår livsførsel i ekstrem grad. Nå ønskes disse drakoniske lovene å bli permanente, til tross for påviste negative erfaringer for samfunnet og trolig null fordeler.
 • Rask reduksjon i kjøpekraft grunnet enorm prisvekst på bl.a strøm, drivstoff og mat. Ikke minst er tilgang på rimelig energi en forutsetning for at Norge skal være en selvstendig nasjon og at landet i det hele tatt er bebodd. Mange av våre minst bemidlede har følt både sult og kulde på kroppen det siste året. 
 • I stedet for å lansere dempende tiltak, legger myndighetene sten til byrden ved å øke renter, skatter og avgifter i et rasende tempo, hinsides hva mange kan klare. 

– Boligrenten er doblet på et par år. 

– En rekke skatter og avgifter økes radikalt. Ikke minst det som har med bolig å gjøre. Bare det siste året har vi opplevd en vesentlig økning i statlig boligskatt og formueskatt, samt kommunal eiendomsskatt mange steder. 

– Kommunale avgifter øker generelt langt mer (i prosent) enn inntektene til folk flest, og en vanstyrt offentlig sektor lanserer stadig nye skatter og avgifter for å finansiere sin sløsing, som reduserer folks disponible inntekt direkte.

– Et regjeringsutvalg foreslår at alle skal beskattes for fordel av egen (allerede flere ganger beskattet) bolig. Man vil legge kalkulatorisk leie til grunn. Dvs at mange boligeiere vil kunne få en økning i sitt skattegrunnlag på flere hundre tusen kr pr år. Eks: En liten enebolig i en norsk by kan som regel lett leies ut for 20.000 kr pr mnd. Det er 240.000 kr pr år (eks strøm), som medfører drøyt 50.000 kr ekstra i ren skatt for eier. Bor man i en storby, kan summen fort bli det dobbelte.

– Et EU-pålegg om isolering av alle boliger som ikke er «grønne» nok, ser ut til å bli gjeldende også i Norge. Det vil kunne koste en boligeier 1-1,5 mill kr innen få år. Hvem har slike penger tilgjengelig? Det er uansett blodig urettferdig, da nordmenn i utstrakt grad bor i hus, ikke minst i distriktene, som ikke vil være regningssvarende å oppgradere til normen. Dersom man ikke isolerer og gjør andre pålagte endringer, vil huset mangle energigodkjenning, og være nærmest uselgelig. Dette vil kunne bli fatalt for mange huseiere uten svært solid inntekt og formue. En bieffekt vil også være at vår bygningsmessige kulturarv vil lide kraftig. Vakre hus vil kunne bli revet, forlatt eller endret til det ugjenkjennelige.

For å være helt sikre på at folk ikke skal snike seg unna en del av strømutgiftene, trues det også med restriksjoner på vedfyring og til og med på vedsanking. I Norge aner vi bl.a uråd når det monteres obligatoriske pipesensorer i private piper, i kommunal regi.

Som om ikke dette var nok, planlegges det astronomiske skatteøkninger på fritidsboliger, både for eierskap og salgsgevinst. 

Nesten alle kostnadsøkninger og restriksjoner kan relateres til norske politikeres infantile ønske om å være best i klassen på totalt unødvendige «klimatiltak». «Det Grønne Skiftet» er en katastrofe for Norge. Så lenge klimarelaterte løgner og vrangforestillinger er førende for alle politiske beslutninger i vårt land, forsvinner vårt livsgrunnlag i rasende fart.

Belastningene som innføres skaper enorm usikkerhet. Dersom regjeringen ikke snarest kommer det norske folk i møte, og reduserer de vanvittige skattene og avgiftene og unngår de kostbare påleggene fra EU om «klimanøytrale» boliger, vil de enorme belastningene faktisk bli en trussel mot vår eksistens. Markeder vil kollapse, mange vil bli ruinert og Norge slik vi kjenner det vil bli revet opp med roten.

Det leder tanken hen på det som ligger under all elendigheten, og som mange rikspolitikere kaller «konspirasjonsteori» selv om det er offisielt og klokkeklart. Verdenseliten har sin agenda, som mange norske politikere og andre samfunnstopper dessverre har gitt sin tilslutning til: 

I 2030 skal du ikke eie noe, og være lykkelig (sitat fra annonse for World Economic Forum -WEF).

Visjonen synes blant annet å innebære at det ikke lenger skal være mulig å leve fritt på landet, for vi skal alle bo i 15-minutters byer, der vi skal leve på borgerlønn med minimal bevegelsesfrihet under konstant overvåking. M.a.o. et kommunistisk dystopia uten frihet, muligheter og livsglede.

Norske myndigheter holder kortene tett til brystet. Det tåkelegges og hemmeligholdes. Åpenheten om hva regjeringen foretar seg og hvor det bærer, er omtrent lik null. Viktig informasjon undertrykkes, og potensielt kompromitterende dokumentasjon forsvinner på mystisk vis. Et godt eksempel er den forsvunne og/eller hemmeligholdte dokumentasjonen på hva som er gjort og sagt av regjeringen og helsemyndighetene i to år, fra mars 2020 ifm håndtering av «pandemien» . 

Før dette klarte Solbergregjeringen å signere FN’s Migrasjonspakt nærmest uten debatt i Stortinget, og med minimal oppmerksomhet i media.

Den avtalen er iflg Erna Solberg helt «uforpliktende» selv om det står «forpliktet til» i de fleste kapitler. Vi blir holdt med godt snakk, folkens. Snart har ingen av oss lenger innsyn i hva regjeringen foretar seg, men konsekvensene skal vi få merke.

Norgesdemokratene er noe så sjeldent som et parti som konsekvent representerer det norske folks interesser.

Det avspeiles i vårt program. Vårt ultimate mål er gjenoppretting av Norges tapte nasjonale suverenitet, og innføring av direkte folkestyre a la Sveits – bare enda bedre. Hvor mye vi får utrettet avhenger av mandatet folket vil gi oss. 

Innen kun syv år vil vi trolig ha fasiten på hvor Norge nå er på vei.

ND vil jobbe hardt for at den skal bli noe helt annet enn hva WEF, FN, EU og deres globalistiske kumpaner på Stortinget har planlagt for oss.

Siviløkonom og partileder for Norgesdemokratene, Geir Ugland Jacobsen

Denne artikkelen er tidligere publisert hos Document.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev: norgesdem.substack.com

Redaksjonen