Norgesdemokratene
Det offentlige Norge fremstår som ufattelig feigt, moralsk forkvaklet og korrumpert.

Noe er råttent i norsk politikk

Det offentlige Norge fremstår som ufattelig feigt, moralsk forkvaklet og korrumpert.

Mange får i disse dager knust siste rest av sine forestillinger om Norge som et land med høy moral. Faktum er at vi styres av en gjeng banditter.

Noe er råttent i norsk politikk

Glem politikernes festtaler om åpenhet, demokrati og ydmykhet for folkets vilje.

Her må det ryddes opp i en totalt ødeleggende og uakseptabel ukultur som preger hele det folkevalgte apparatet! Ta med media også. Hvor har de vært mens ukulturen over mange år har fått utvikle seg?

Hvor mye mer er det vi ikke vet?

Gjør de fleste av våre folkevalgte i det hele tatt noe objektivt rettskaffent og uselvisk til det beste for folk og land lenger? Er noen fortsatt sterke nok til å si nei til fristelser hvis de anser risikoen for å bli avslørt som liten?

Finnes det lenger spor av ære og integritet?

Hvem av våre folkevalgte er villige til å risikere posisjon, karriere og økonomi, og kanskje også livet, for folk og land? Jeg må ærlig tilstå at jeg tviler sterkt på at det finnes mange.

Hvis det ikke snarest skjer en opprydning som helst innebærer at det meste av Stortinget byttes, ut, og at en ny moralkodeks med avskrekkende konsekvenser for illojalitet innføres, er Norge ferdig.

Vår nasjon fremstår nå som en simpel bandittstat. Styrende fora preges av umoral, politisk og økonomisk korrupsjon og en skremmende disrespekt for folk og land.

Dette stikker DYPT! Norgesdemokratene minner om at en rekke lovparagrafer som foreskriver konsekvenser for politikere som lyver eller tar seg til rette på ulike måter, nylig er avskaffet av Stortinget.

ND har programfestet gjeninnføring av de fleste. Vi ser ikke bort fra at det er en av grunnene til at dagens regime, inklusive statstøttede riksmedier, skyr oss som pesten.

Nå må folket våkne. Dette kan ikke fortsette.

Geir Ugland Jacobsen

Geir Ugland Jacobsen

Siviløkonom og Partileder i Norgesdemokratene

Meld deg på vårt nyhetsbrev: norgesdem.substack.com