Norgesdemokratene
Ensomheten tar alt for mange norske liv  

Ensomheten tar alt for mange norske liv  

Nå går det vanskelige året 2022 mot slutten — og det gir tid til ettertanke og refleksjoner om forbedringer og endringer i 2023.

Hvordan vi behandler hverandre gir en god indikasjon på hvilke kvaliteter vi som medmennesker har — og hvilke verdier nasjonen Norge trenger å bygge videre på i fremtiden. Dette er avgjørende og viktig for å få et tryggere og bedre Norge.

Ensomhet blant nordmenn i rike Norge er et økende samfunnsproblem som allerede tar altfor mange menneskeliv i alle aldre og samfunnslag. Det er urovekkende, og ingen god utvikling, at dette gjelder spesielt eldre mennesker, og mennesker med ulike sosiale utfordringer — som bor hjemme alene.

Som medmennesker i 2023, må vi alle kunne bidra med litt mer av vår tid for å bekjempe den farlige ensomheten, som allerede har tatt alt for mange menneskeliv i Norge.

Jeg vil personlig i det nye året besøke og hjelpe enda flere mennesker som har det vanskelig — og er ensomme.

Et av mine andre mål, og viktige ønske for 2023, er at alle kreftsyke i Norge må gis en langt bedre oppfølging på alle nivåer. Dette inkluderer selvsagt gratis fungerende kreftmedisinen som lindrer og redder liv. Dette har rike Norge penger til — om stortinget og regjeringen Støre ønsker det.

Jeg vil også benytte denne anledningen til å ønske alle en fredfull julehøytid og alt godt i det nye året 2023.


Ensomheten tar alt for mange norske liv  

Vidar Kleppe
Politisk talsmann, fylkesting- og bystyrerepresentant for Demokratene

Følg oss på Facebook