Norgesdemokratene
Selvfølgelig er innvandring et tema ved valget 2023

Selvfølgelig er innvandring et tema ved valget 2023

Ingen nye asylmottak, retur av asylsøkere med avslag på opphold, retur av asylsøkere med kriminelt rulleblad og hjelp til flyktninger i nærområdene – ikke i Norge.

Dette er noen av punktene Norgesdemokratene fokuserer på før valget i høst, skriver Øyvind Eikrem.

Norgesdemokratene går til valget 2023 med en helhetlig politikk: Våre løsningsforslag favner alle slags spørsmål: det som vanlige folk er opptatte av. Men i motsetning til alle de andre politiske partiene, så anser vi at innvandringsspørsmålet er et avgjørende tema ved denne korsveien. Problemer løses nemlig ikke ved at en ikke snakker om dem.

Innvandringspolitikken er spørsmålet som må konfronteres direkte. Dette finnes det flere gode grunner til: For det første er innvandring i stort omfang, slik vi har sett i de senere tiår, særdeles kostbart. De økonomiske kostnadene er så store at hele velferdsstaten kan bryte sammen. Men det handler ikke bare om kroner og øre: Norge endres som følge av masseinnvandring av fremmedkulturelle. De nylig ankomne er bærere av ideer i kontrast til, eller i konflikt med, den norske væremåten. Mange gjør også krav på at det er Norge som må endre seg, og ikke de selv.

Det er ulike grupper blant de nylig ankomne: Økonomiske migranter er noe ganske annet enn flyktninger. Flyktninger er selvfølgelig personer som er på flukt fra krig og uro i sine hjemland. De kan, og bør, vende tilbake til der de kommer fra for å bygge opp hjemlandet når konflikten er over.

Migranter er derimot personer som kommer for å søke permanent opphold av velferdsårsaker. Dette er klart uønsket. Historisk sett har riktignok noen migranter ankommet Norge ved at det har vært særskilt behov for kompetanse, men dette er ikke tilfelle lenger. Dagens migrering er ikke kompetansepreget, men er derimot en stor samfunnskostnad.

For å få kontroll over situasjonen med stor migrasjon er det nødvendig å komme med tydelige løsningsforslag. Alternativet er store problemer litt fram i tid. Derfor har Norgesdemokatene Trondheim vedtatt en rekke punkter som vi går til valg på.

Norgesdemokratene Trondheim vil:

  • Sette en stopp for eventuelle nye asylmottak i Trondheim.
  • Øke innsatsen for retur av migranter med avslått asylsøknad.
  • Sørge for at kriminelle migranter utvises så raskt som mulig.
  • Kreve assimilering for langtidsboende.
  • Støtte politikken med hjelp i nærområdene fremfor uønsket migrasjon til Trondheim og Norge.
  • Styrke kompetansen i det offentlige og i privat næringsliv ved et krav om at kunnskap skal vektlegges foran etnisitet, legning og kjønn.
  • Innføre kommunalt tiggeforbud.

En gjennomføring av denne politikken i kommunen vil være et viktig bidrag til at ting beveger seg i riktig retning.
Norgesdemokratene er et patriotisk parti som ønske å sette Norge først i all vår politikk. Å følge opp spørsmålet om innvandring også fra et lokalpolitisk hold handler om å prioritere egen befolkning og ta på alvor de synspunkter som mange mennesker har om å motvirke uønskede endringer i vårt eget land.

NB! Innlegget ble først sendt Trønderdebatt. Snorre Valen, redaktør for nettstedet som også er leder av Kringkastingsrådet og tidligere stortingsrepresentant og nestleder for SV, takket nei.

Innlegget er først publisert i Lykten.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev: norgesdem.substack.com