Norgesdemokratene
Innvandringsbefolkningen vokser, antall nordmenn og kvinners rettigheter synker

Innvandringsbefolkningen vokser, antall nordmenn og kvinners rettigheter synker

Prognosene fra SSB viser at nordmenn vil komme i mindretall i egen hovedstad i løpet av noen få år.

Hvis dagens innvandringspolitikk videreføres, så vil nordmenn i en ikke altfor fjern framtid også komme i mindretall i eget land.  

Document har i mange artikler gjennom lengre tid belyst denne problemstillingen om den forestående demografiske utviklingen som MSM ikke vil snakke om. 

Document fortjener iallfall stor honnør for innsatsen med å opplyse egne lesere.

Hans Rustad med sin dyktige stab har på en god og prisverdig måte belyst problemene med innvandringen, men har ikke kommet med noen forslag for hvordan dette kan løses. Det er heller ikke Documents rolle, deres posisjon kan best sammenliknes med uttalelsen til Ibsen: «Jeg spørger kun, mitt kall er ei at svare».

Og slik må det være. Pressen skal belyse problemene og politikerne skal foreslå løsninger, men i alle de årene vi har hatt masseinnvandring har politikerne kun bidratt med å øke innvandringen. 

Antall innvandrere øker ikke kun med økt innvandring. I tillegg kommer at fødselsraten for innvandrerkvinner er mye høyere enn hos norske kvinner. Etter opplysninger fra SSB er fødselsraten for norske kvinner ca. 1,6. For å opprettholde samme befolkningstall må fødselsraten til norske kvinner økes til 2,1 ifølge forskerne. Det er nettopp dette problemet Document har belyst, men svaret fra politikerne som skulle løse dette har vært en rungende taushet. Og hvem er nå disse politikerne som har unnlatt å løse disse problemene de selv har skapt?  Svaret er enkelt – de sitter på Stortinget.

Kvinner har gjennom årene kjempet hardt for å oppnå sine rettigheter og all ære til disse pionerene i kvinnekampen. Stemmerett, lik lønn for likt arbeid, barnetrygd, svangerskapsrettigheter, abortrettigheter, ja dette er noen av mange flere seire i denne kampen. Og disse rettigheten er så viktige at ingen politikere bør prøve å endre på disse rettighetene. 

Hvorfor har det seg at feminister ikke kritiserer kvinnesynet til islam? Hvorfor har det seg slik at Pride-bevegelsen ikke kritiserer hatet fra islam mot homofile? Hvorfor har det seg slik at å synge for maten på skolen er forbudt, men det er tillatt at barn gå med hijab?

Hvem skal ta opp kampen mot ondskapen som kommer fra islam? Hvem tør å si sannheten?

Vi i Norgesdemokratene tar opp kampen for sannheten.

Vi er en stemme for de kvinner som blir undertrykt. Vi er en stemme for de barna som blir giftet bort. Vi er en stemme for de som blir drept grunnet deres seksuelle legning.
Norgesdemokratene er en stemme for de som ikke blir hørt. Og det er nå på tide at sannheten om islam kommer ut.

Roten til ondskapen som blir påført mennesker kommer fra etikken som islam foreskriver. Det er sannheten, og vi er ikke redde for å si det.

Vi ønsker ikke at norske kvinner skal behøve å leve under en ideologi som diskriminerer dem. Kvinners rettigheter må vi ivareta.

Det er ikke en kamp mellom mennesker, men en kamp om ideologi. Derfor setter vi norsk ideologi og kultur først.

Det er umulig å høyne fødselsraten ved å frata kvinner rettigheter. 

For at norske kvinner skal føde flere barn må politikerne innføre insentiver som gjør at kvinner ikke mister andre muligheter ved å gjennomføre svangerskapet. Vi må legge forholdene til rette slik at kvinner får all nødvendig støtte til å gjennomføre studier under svangerskap og samtidig med at de gir småbarn omsorg. Dette kan gjøres med økonomisk støtte samt økt tilrettelegging. Da vil heller ikke et svangerskap være ulempe for fremtidig karriere.

Kvinner er nok tryggest i et parforhold hvor ansvar og delt arbeid anses som en fordel, men for kvinner som blir alenemor må tryggheten ivaretas slik at hun kan gjennomføre et svangerskap dersom hun selv ønsker det. 

Den demografiske endringen er et stort problem over hele Europa med en stadig synkende befolkning, mens befolkningen i Asia og Afrika er sterkt økende. Europeere er i ferd med å utslette seg selv med dagens politikere. Det er nå tegn som viser at noen land har innsett at dette bærer galt av sted og prøver å rette opp i tidligere feilgrep. Det gjelder i første rekke Ungarn og Israel. Men også i andre land blir spørsmålet debattert, noe norske aviser unnlater å rapportere.

Norgesdemokratene vil legge forholdene til rette for økt barnefødsler, men kun med insentiver og aldri med forbud og tvang.

I Oslo legges forholdene til rette for økt innvandring, her vil velgerne stemme for økt innvandring ved valget i september. Oslopakke 3 vil være sentral i valgkampen, men vær oppmerksom på utlagt valgflesk og snubletråder. 

I denne byvekst-pakken er det innbakt mye boligbygging som er helt nødvendig for økt innvandring. Denne boligbyggingen er kun ment for å huse flere innvandrere siden innvandrings-befolkningen øker og antall nordmenn synker. De som ønsker en slik utvikling må stemme på de gamle partiene, men de som ønsker en endring kan finne en løsning hos ‘andre’. 

Norgesdemokratene vil ha en slutt på denne ødeleggende masseinnvandringen.

Av: Tom Stian Øhman, organisatorisk nestleder i Norgesdemokratene og fylkesleder i Norgesdemokratene Oslo


Meld deg på vårt nyhetsbrev: norgesdem.substack.com