Norgesdemokratene
Ja til en våpenfør befolkning

Ja til en våpenfør befolkning

Den 30. juli i 1892 ble det frivillige Skyttervesen (DFS) opprettet av det norske Storting.

Tanken da, og tanken nå, var at vi skulle ha organisering av en våpenfør befolkning for å forsvare vårt land og våre hjem. At denne organiseringen har en bredde i hele vårt land ser vi spesielt under Landsskytterstevnet.

Formålsparagrafen til DFS ble sist endret og godkjent av Stortinget 16. desember 2016: «Det frivillige Skyttervesens formål er å fremme god våpenkultur og praktiske skyteferdigheter, samt sikre tilgang til en desentralisert skytebanestruktur, til nytte for Forsvaret og samfunnet
for øvrig».

Det nå vedtatte innstramningsforslaget fra i fjor om å sette klare begrensinger på lovligheten til effektive halvautomatiske våpen undergraver helt klart dette formålet. I en tid hvor vi ser økt uro i våre vestlige samfunn militært og kriminelt, er dette en uheldig og farlig utvikling i vår beredskap. Forstår forslagsstillerne egentlig konsekvensene av endringene de gjør framlegg om?

Den gjentagende sterkt emosjonelle mediedekningen av tragiske skyteepisoder utenlands har også hatt påvirkning av opinionen her til lands. Våpen blir av mange ensidig koblet til noe negativt. Selvfølgelig er det slik at våpen som havner i hendene til kriminelle og dermed benyttes til å utføre avskyelige handlinger er sterkt negativt. Men vi vil på det sterkeste understreke at denne holdningen ikke gjelder lovlydige norske borgere med høyverdig holdning til våpen og sunn våpenkultur.

Det er altså beklagelig at, i stedet for å se hele bildet, så fikseres blikket i det offentlige samtalen kun på ett hensyn: At en stadig sterkere begrensning av lovlig tilgang til våpen her til lands kan føre til færre skyteepisoder hvor uskyldige rammes. Det kritiske blikket på argumentet synes dessverre fraværende: Hvor anvendelig er skyteepisoder i USA egentlig på norsk virkelighet? Holder virkelig analogien mellom aktverdig ervervelse i Norge av våpen, eksempelvis for jakt, og andre og meget forskjellige land?

Videre tapes av synet alle andre fordeler med en våpenfør befolkning. Det er nemlig en farlig utvikling å avvæpne befolkningen i vår tid når det samtidig florerer med illegale våpen i kriminelle kretser. Det kjempes en krig i Europa og vi ser større og større militær trussel mot vårt land. Det blir derfor nå mer og mer viktig med en befolkning som kan forsvare seg.

Norges forsvarsevne er dessverre sterkt svekket etter en årelang politisk vannskjøtsel av forsvaret. Vi har behov for en styrking av forsvarsevnen, ikke det motsatte. Vi må derfor kjempe mot avvæpning og nedtrapping av vår beredskap.

Artikkelen er tidligere publisert hos Document.no den 1. mars 2023

Skrevet av:

  • Lars Andresen, nestleder for Norgesdemokratene Trondheim
  • Øyvind Eikrem, politisk nestleder Norgesdemokratene

Meld deg på vårt nyhetsbrev: norgesdem.substack.com