Norgesdemokratene
Pressemelding Norgesdemokratene

Vi skriver historie i partiet!

Vi er nå klare for det mest omfattende kommunevalget i partiets historie!

Partiet stiller i alle 15 fylker, slik det nå har blitt etter deling av Viken, Vestfold/Telemark og Troms/Finnmark. Partiet stiller i hele 80 kommuner, inkludert 8 store bydeler i Oslo.

Både sentralt og lokalt utgjør ND et unikt alternativ for velgere som vil sette eget folk og land først.

På landsbasis stiller vi med flere enn 1000 listekandidater, støttet av et stort antall dyktige tillitsvalgte, og står med dette trolig for den tyngste satsingen av samtlige partier som i dag ikke er på Stortinget!

Norgesdemokratene har tung kompetanse på de aller fleste politiske felt, og er partiet som tør der andre feiger ut.

Mange nye partier lanserer seg som noe nytt og revolusjonerende, men de har ingen komplett plan og unngår de viktigste og vanskeligste sakene. De tør heller ikke å stå i stormen, men søker inn i den politisk korrekte varmen — og faller fort igjennom når de aktivt eller passivt henger seg på falske narrativer som promoteres av etablerte politikere og media. Norgesdemokratene forholder seg kun til realiteter, og setter Norge først i alle henseende.

Et overordnet faktum er at Norge er ekstremt vanstyrt, og at vår suverenitet og sikkerhet, samt vårt demokrati og våre borgerrettigheter — undermineres kontinuerlig av dagens globalistiske regjering og stortingsflertall.

Det mangler ikke på eksempler. Se bare på det uhyrlige «Grønne skiftet», som er bygget på løgn og sensur, innskrenker vår frihet, medfører rask forvitring av norsk økonomi og konkurransekraft, samt ødelegger norsk natur med bl.a en vanvittig vindkraftutbygging. ND vil eksempelvis rive alle vindturbiner og restaurere naturen.

Dernest føres det en håpløs energipolitikk, som kombinert med en destruktiv finans- og skattepolitikk utarmer folk og land og tilgodeser Staten. En svært skadelig pandemihåndtering og ditto vaksinekampanje basert på sensur, hemmelighold og desinformasjon har også gjort stor skade.

På toppen har Norge, til tross for vedtatt innvandringsstopp, ført en hodeløs innvandringspolitikk i mange tiår. Den koster landet hundrevis av milliarder kr hvert år, og medvirker til å ghettofisere våre byer — og den tømmer det norske folks pensjonsreserver raskt.

Som om ikke ovennevnte koster nok, har Norge verdens største og dyreste offentlig sektor regnet per innbygger, mens kvalitet og service likevel er langt under pari i mange offentlige etater, sammenlignet med andre land.
Norgesdemokratene vil gjennomføre en total rasjonalisering på alle offentlige organisasjonsnivåer, og dermed frigjøre enorme summer som vil komme det norske folk og næringsliv til gode.

Dagens folkevalgte organer, ikke minst Stortinget, behøver et helt nytt mannskap. Media må snarest slutte med sin uærlige og udemokratiske kampanjevirksomhet. De driver desinformasjon og sensur som villeder velgerne og gjør demokratiet til en illusjon.

Norgesdemokratene har et komplett og gjennomtenkt program som vi anser å være det suverent beste for Norge.

Gjennom unik, folkekjær og realistisk skolepolitikk, familiepolitikk, distriktspolitikk, næringspolitikk, forsvarspolitikk, helsepolitikk, sosialpolitikk, kriminalpolitikk, innvandringspolitikk, ruspolitikk, landbrukspolitikk, fiskeripolitikk, miljøpolitikk og utenrikspolitikk — samt en oppstramming av lovverk og rettsapparat, skal landet rekonstrueres på alle nivåer.

Vi vil også gjeninnføre fjernede lovparagrafer som stiller politikere til ansvar. Vi må få full åpenhet om hva de folkevalgte driver med, innføre hyppige bindende folkeavstemninger, og forby norske politikere og andre samfunnstopper å befatte seg med lobbyorganisasjoner både nasjonalt og overnasjonalt.
Disse organisasjonene er ikke demokratisk forankret, og mange utgjør en alvorlig fare for rikets sikkerhet. At norske politikere utvilsomt forplikter seg overfor slike, og underminerer Norges suverenitet, økonomi, sikkerhet og velferd — uten at det får noen konsekvenser for dem, vil Norgesdemokratene sette en stopper for!

Vi håper at svært mange velgere den 11. september vil innse hvilken unik mulighet Norgesdemokratene er for Norge, sier partileder og siviløkonom Geir Ugland Jacobsen!

Tidligere pressemeldinger

Følg oss