Norgesdemokratene

Nytt parti?

Har Norgesdemokratene blitt et “helt nytt” parti?

Dagens Norgesdemokratene ledes annerledes enn med den ledelsen som satt i sentralstyret ved forrige kommune- og fylkesvalg i 2019. Den gang stilte partiet lister i 9 fylker og fikk til sammen 12.568 stemmer, og fikk inn blant annet 3 fylkestingsrepresentanter i Agder. Sentralstyret i år er heller ikke det samme som under Stortingsvalget i 2021, da partiet fikk 1,1 % med totalt 34.068 stemmer.

I det politiske landskapet har det skjedd store og vesentlige endringer i Norge og verden.

Økende strømpriser som følge av EU-direktiver vi er forpliktet til gjennom EØS.

Høyere matpriser og økning i prisen på drivstoff. En stor andel av konkurser som følge av nedstenginger og restriksjoner gjennom flere år. Større økonomisk usikkerhet for familier, eldre og enslige fortsetter.

Det ser ikke ut til at de som sitter på toppen og styrer vår hverdag har evne, ønske eller slagkraft nok til å gjøre endringer til det beste for landets innbyggere.

Før Geir Ugland Jacobsen meldte seg inn i Demokratene i januar 2021, lå medlemstallet på det tidspunktet på under 400. Dette økte betraktelig gjennom 2021 frem mot Stortingsvalget samme høst. Vi fikk en tidobling i antall medlemmer på 6 måneder. Partiet fikk større oppslutning og tilliten økte mer enn noen gang tidligere. Norgesdemokratene ble et parti som dominerte i båsen for småpartiene “Andre”.

Like i forkant av Landsmøtet i 2022 skjedde det en opprydding, og begge daværende nestledere valgte å melde seg ut av partiet. Da Landsmøtet i mai 2022 ble avviklet, sto partiet igjen med en mye mer unison kjerne og medlemsmasse. Et nytt og mer aktivt styre var på plass, med flere nye og friske krefter involvert, både lokalt og nasjonalt.

Norgesdemokratene skal avvikle sitt Landsmøte i mai i år, og igjen har vi i forkant vært vitne til en ny opprydding. Når gamle krefter må gi tapt for nye innspill, og friske tidsrelevante standpunkter blir inkludert, må det alltids en ommøblering til.

Dersom et partimedlem velger å registrere sin egen valgliste, er dette et direkte brudd på vedtektene. Da viser man med handling at man ikke lenger representerer partiet. Å benytte eksklusjoner er siste mulige handling for grove brudd på styrevedtak og vedtekter.

Under høstens valg stiller Norgesdemokratene med lister i 80 kommuner og i alle 15 fylker.

Ved årsskiftet 2022-2023 hadde medlemsmassen økt til litt i underkant av 5000!

Kan Norgesdemokratene overraske under dette valget? Det kan være opp til deg å avgjøre.

Hvis vi ikke er et helt nytt parti, så iallefall et parti med mange nye og friske krefter som står på og jobber for å få landet tilbake på rett kjøl igjen.

Dersom Norges innbyggere er blitt lei nok av vanstyret i vårt land, kan det godt hende at kommune- og fylkestingsvalget dette året blir et protestvalg! Det som er helt sikkert, er at de som sitter og styrer nå, ikke ser ut til å ha Norges befolknings sitt beste på agendaen.

Som partileder oppleves Geir Ugland Jacobsen som stødig, tydelig, genuint engasjert, og i stand til å snakke saklig om sensitive tema. Dette skaper tillit og stabilitet i partiet.

Om du ønsker å ha folkevalgte som jobber FOR innbyggerne i landet, så lover Norgesdemokratene å gjøre nettopp dette!

Hvis du er FOR en trygg fremtid, hvorfor ikke stemme Norgesdemokratene?


Dersom valget står mellom Ugland og Kleppe.

Mette Eriksen

2. kandidat, Norgesdemokratene Fredrikstad

Redaksjonen