Norgesdemokratene
WHO vil innføre et internasjonalt diktatur

WHO vil innføre et internasjonalt diktatur

Stortingspartiene og riksmedia bryr seg ikke om foreslåtte endringer.

Pressemelding

Under den 76. verdenshelseforsamling fra 21. til 30. mai 2023 er det foreslått endringer i International Health Regulations som vil ta bort nasjonal suverenitet for medlemslandene. Endringene kan vedtas av et enkelt flertall under denne forsamlingen og vil da gjelde for alle medlemslandene.

Norgesdemokratene mener at dette må stoppes og at Norge må melde seg ut av WHO.

WHO er et organ uten noen form for politisk kontroll. WHO har fungert som tilrettelegger for vaksineprodusenter, og har tidligere endret definisjonen av pandemi, vaksine og flokkimmunitet — slik at de nye definisjonene baner vei for utstrakt vaksinering. WHO har nedprioritert fattigdomsbekjempelse og ernæring. WHO har i samarbeid med teknologi-giganter som Facebook og YouTube, langt på vei fjernet ytringsfriheten for annen forståelse enn den WHO presenter.

Som et resultat av WHOs «policyoppdateringer» ble 850.000 YouTube-videoer relatert til «skadelig eller villedende feilinformasjon om COVID-19» fjernet fra februar 2020 til januar 2021.

Ytringsfrihet er en forutsetning for demokrati. Denne sensuren utgjør derfor et alvorlig overtramp som må få konsekvenser.

Foreslåtte endringer i WHOs statutter vil oppløse nasjonal suverenitet og erstatte den med et globalt medisinsk og finansielt diktatur. WHO har utarbeidet et dokument som inkluderer foreslåtte endringer i International Health Regulations (IHR).

De foreslåtte endringene vil:

  1. Endre den generelle karakteren til Verdens helseorganisasjon fra en rådgivende organisasjon som kun gir anbefalinger — til et styrende organ med juridisk bindende proklamasjoner. (Artikkel 1)
  2. Utvide omfanget av den internasjonale helseforskriften kraftig, til å inkludere scenarier som bare har et «potensiale til å påvirke folkehelsen». (Artikkel 2)
  3. Søke å fjerne «respekten for menneskers verdighet, menneskerettigheter og grunnleggende friheter». (Artikkel 3)
  4. Gi generaldirektøren for WHO kontroll over produksjonsmidlene gjennom en «tildelingsplan for helseprodukter», for å kreve at utviklede stater skal levere pandemiske reaksjonsprodukter som anvist. (Artikkel 13A)
  5. Gi WHO myndighet til å kreve medisinske undersøkelser, bevis på profylakse, bevis på vaksine og å implementere kontaktsporing, karantene og BEHANDLING. (Artikkel 18)
  6. Instituere et system med globale helsesertifikater i digitalt eller papirformat, inkludert testsertifikater, vaksinebevis, profylaksesertifikater, gjenopprettingssertifikater, passasjerlokaliseringsskjemaer og en reisendes helseerklæring. (Artikkel 18, 23, 24, 27, 28, 31, 35, 36 og 44 og vedlegg 6, 7 og 8)
  7. Omdirigere uspesifiserte antall milliarder av dollar til Pharmaceutical Hospital Emergency Industrial Complex uten ansvar. (Artikkel 44A)
  8. Tillate utlevering av personlige helseopplysninger. (Artikkel 45)
  9. Betraktelig utvide Verdens helseorganisasjons myndighet til å sensurere det de anser som feilinformasjon og desinformasjon. (Vedlegg 1, side 36)
  10. Skap en forpliktelse til å bygge, skaffe og vedlikeholde IHR-infrastruktur ved «inngangspunkter» (points of entry). (Vedlegg 10)

Storting og riksmedia er i dvale. De svikter Norge.

Presentasjonen ovenfor viser at dette er en særdeles viktig sak for Norge. Så langt man kjenner til har ingen av representantene på Stortinget eller riksmedia på noen måte løftet frem denne saken. Vi vil minne om helseminister Kjerkols tale på WHOs forrige møte i Geneve 23. mai 2022:

«Jeg er oppmuntret over at vi har blitt enige om at vi skal forhandle frem en pandemiavtale, styrke det internasjonale helseregelverket (International Health Regulations) og bringe WHOs finansiering på vei mot bærekraft. Jeg er også oppmuntret av WHOs kapasitet til å håndtere humanitære helsekriser. Norge vil fortsette vår støtte til disse avgjørende aspektene ved WHO-mandatet. Vi har nå muligheten til å sikre at helse ivaretas av mer effektive systemer, sterkere ansvarlighet og tillit, og av rettferdighet, solidaritet og menneskerettigheter. Vi forventer at generaldirektøren også vil gripe dette øyeblikket og sørge for ansvarlighet for WHO som holder de høyeste etiske standardene. Vi må konsolidere WHO som vår effektive, ansvarlige og dyktige leder innen multilateralisme, og et byrå som har nulltoleranse for feil oppførsel.»

Norgesdemokratene mener at regjeringens politikk med denne uttalelsen vil dreie Norge enda mer i retning av å bli en udemokratisk og totalitær stat. Hva er «feil oppførsel» og hva vil konsekvensene bli for de som har «feil oppførsel». Skal WHO ha nulltoleranse for feil oppførsel i Norge? Dette vil i så fall være det samme som å invitere en fremmed makt til å ta over Norge.

Norgesdemokratene ønsker å stoppe dette.

Det vises til Norgesdemokratenes tidligere pressemelding om det samme temaet.

WHOs dokumenter finnes her:
https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Compilation-en.pdf
https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Submissions-en.pdf
https://www.who.int/teams/ihr/ihr-review-committees/review-committee-regarding-amendments-to-the-international-health-regulations-(2005)
https://apps.who.int/gb/wgihr/index.html
https://www.who.int/publications/i/item/9789241580496

Psykolog Rune Hagen, Helsepolitisk talsmann og
Geir Ugland Jacobsen, Leder i Norgesdemokratene

PDF-utgave og andre pressemeldinger finnes her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev: norgesdem.substack.com