Norgesdemokratene
Klimabløff og vaksinesvindel lever i beste velgående.

I en enfoldig verden har ondskap og løgn lett spill.

Klimabløff og vaksinesvindel lever i beste velgående.

Til tross for at jordens gjennomsnittstemperatur ikke har steget på 24 år, og faktisk har sunket de fire siste, jobber et enormt propagandaapparat ufortrødent videre.

Stadig mer inkompetente og/eller uredelige medier, og en befolkning med skremmende lav realkompetanse, gjør det mulig å vedlikeholde klimabløffen.

Flertallet ser ikke løgnene selv om de bør være infantilt åpenbare for alle med et minimum av kritisk sans.

Sakset fra nettet:

“Europa varmes opp dobbelt så raskt som resten av verden”

Dette var overskriften som slo i mot oss for tre dager siden. OK, tenkte jeg, og gjorde et nettsøk på setningen uten første ord.

2019: “Russland varmes opp dobbelt så raskt som resten av verden”

2019: “Canada varmes opp dobbelt så raskt som resten av verden”

2019: “Arktis varmes opp dobbelt så raskt som resten av verden”

2019: “Norge varmes opp dobbelt så raskt som resten av verden”

2020: “Svalbard varmes opp dobbelt så raskt som resten av verden”

2020: “Verdenshavene varmes opp dobbelt så raskt som resten av verden”

2020: “Arktis varmes opp dobbelt så raskt som resten av verden”

2020: “Svalbard varmes opp dobbelt så raskt som resten av verden”

2022: “Midtøsten varmes dobbelt så raskt som resten av verden”

2022: “Svalbard varmes opp dobbelt så raskt som resten av verden”

2022: “Europa varmes opp dobbelt så raskt som resten av verden”

Dette er bare et lite utvalg av det som dukket opp i søket.

Samtidig viser altså fasit at middeltemperaturen i verden ikke har økt målbart i samme periode, men heller sunket.

Og så undrer noen seg over at stadig flere av oss ikke stoler på vitenskap, presse og politikere???

Som om ikke dette er nok, avdekkes samtidig tidenes vaksine-skandale, med tilhørende organisert sensur av alle vitenskapsfolk som er uenige.

Samme fenomenet der.

Enorme mengder til dels aggressiv og kategorisk desinformasjon fra inkompetente og/eller uærlige myndigheter og medier, og en (særlig vestlig) befolkning med konformitetsbehov og synkende realkompetanse, og derfor en lei tendens til å innrette seg etter propaganda med svært lav troverdighet.

Vi behøver radikale reformer som kan avkorrumpere myndigheter, skoleverk, forskning og medier, og gjenopprette realkompetanse, redelighet og sunn fornuft!


Geir Ugland Jacobsen

Geir Ugland Jacobsen

Siviløkonom og Partileder i Norgesdemokratene