Norgesdemokratene
Demokratene tar til ordet for å forhindre menneskefiendtlige organisasjoner å få fotfeste og innflytelse i Norge.

Grenseløs naivitet.

Norske velgere og deres politikere har selv skylden for at vi ikke setter grenser for de som innvandrer hit.

Demokratene ønsker å forhindre menneskefiendtlige organisasjoner i å få fotfeste og innflytelse i Norge.

Salman Rushdie skapte opprør i hele verden og demonstrerte ettertrykkelig Islams intoleranse og grunnleggende rasisme.

Rushdie-saken burde ha skremt vestens ledere langt inn i beinmargen, men i stedet fikk Islam, i toleransens navn, en forsterket posisjon i vesten.

Den 12. november hold Cemal (Ex-Muslims) foredrag om ytringsfriheten, og advarte på det sterkeste mot Islams ideologi. I dag ser alle med øynene åpne resultatet av denne lemfeldige holdningen hos velgerne og politikerne.


Les om Cemal her: https://www.exmuslimsofnorway.com/cem…

Hans artikler på Rights: https://www.rights.no/author/cemal-kn…

Ex-Muslims: https://www.facebook.com/exmuslims.no