Norgesdemokratene
Logiske kortslutninger fra Antirasistisk senter

Logiske kortslutninger fra Antirasistisk senter

Ben Mansour tildeler meg et «rasistisk grunnsyn» bare fordi jeg stiller spørsmål, skriver Reinert Skadsem i tilsvaret.

Ikke uventet når det kommer noe fra Antirasistisk senter (ARS) er det løgn, nytale, logiske kortslutninger og hatefull retorikk. Nylig publiserte Utrop en slik tekst skrevet av ARS-leder Hatem Ben Mansour. Ben Mansours tekst var en kommentar til mitt Utrop-innlegg publisert 18. oktober, der jeg stiller spørsmålstegn ved hvorvidt det er positivt at minoriteter bestemmer over majoritetsbefolkningen. Ben Mansours kommentar krever et utfyllende tilsvar. Blant annet fordi han fremmer injurierende påstander som ikke har annet belegg enn hans egen fantasi. 

Jeg vil her gjøre rede for problematiske områder av Ben Mansours tekst.

Ben Mansour:
«Reinert Skadsem fra det høyreradikale og selverklærte nasjonalistiske partiet Demokratene prøver å spille innvandrere og minoritetsgrupper opp mot hverandre»

– Hva i all verden betyr høyreradikalt? Studerer man Store norske leksikons (SNL) definisjon, blir Ben Mansours kommentar bare enda merkeligere. SNL: «Høyreradikalisme er en samlebetegnelse på de ideologiene og tenkemåtene som preger partier og bevegelser til høyre for den parlamentariske konservatismen.» 

For hva betyr eller innebærer det å være mer til høyre? Vi vet at venstre indikerer større grad av sosialisme, men hva høyre betyr blir mer diffust, især med tanke på at Ben Mansour og hans meningsfeller kaller nasjonalsosialister og fascister «høyreekstreme». Nazister og fascister, som klart er på den politiske venstresiden, vil, som Ben Mansour, redusere borgerrettigheter og øke statens makt over individet. Og de skyr ikke å bruke vold mot sine meningsmotstandere for å nå sine mål. 

Og hvilket belegg har Ben Mansour for å erklære at jeg eller partiet mitt spiller innvandrere opp mot hverandre, annet enn sin egen fantasi som han projiserer på andre?

Ben Mansour:
«[…] og mener Omar Gamal, Rauand Ismail og Abdullah Alsabeehg ikke speiler Oslos befolkning fordi de har en flerkulturell bakgrunn.»

– Denne påstanden stemmer på ingen måte. Den er en antakelse jeg ikke kjenner meg igjen i. Jeg har ikke sagt at jeg mener at de tre ikke speiler Oslos befolkning.

Ben Mansour:
«[…] og fremviser et rasistisk grunnsyn i Utrop den 18. oktober når han stiller spørsmål om polakker ikke er representert blant rødgrønne toppkandidater fordi de har feil hudfarge,[…]»

– Her har jeg blir jeg tildelt «et rasistisk grunnsyn» fordi jeg stiller spørsmål. Ben Mansour liker, i likhet med andre antidemokrater, ikke spørsmål, fordi det åpner for selvstendig tenkning. Ben Mansour og ARS har ingen problemer med å kalle det norske samfunnet rasistisk og «et samfunn som diskriminerer mennesker på grunn av feil hudfarge». Ben Mansour livnærer seg av å finne rasisme og ARS får over seks millioner kroner i året av staten for å finne rasisme i det norske samfunnet. I ARS sine funn er det kun hvite som er rasister.

Ben Mansour sin argumentasjon rundt hvorfor så få polakker stiller til valg fremstår heller ikke troverdig og ser ut til å hvile på et feilaktig premiss. Man trenger ikke å ha vokst opp i Oslo for å stille til valg i Oslo, som jeg selv er et tydelig eksempel på.

Ben Mansour:
«Reinert Skadsem og Demokratenes fordomsfulle, ekskluderende og rasistiske tankegods […]»

Da Ben Mansour ennå ikke har klart å vise til mitt eller Demokratenes angivelig fordomsfulle, ekskluderende og rasistiske tankegods må det bety at det fordomsfulle, ekskluderende og rasistiske tankegodset kommer fra Ben Mansour selv. Da blir det et naturlig spørsmål, om han er en ensom ulv eller om han kommer fra en gruppe som deler dette hatefulle tankegodset. 

Hvis Ben Mansour har lyst til å debattere mot meg i en voksen og saklig setting, stiller jeg gjerne. Men fakta er at han og hans kollegaer aldri tør å stille til debatt mot sine meningsmotstandere. De vet de kommer til å tape enhver saklig debatt basert på fakta og realiteter da deres tankegods i bunn og grunn er rasistisk og basert på løgnaktige premisser.

Artikkelen ble publisert i Utrop som et tilsvar den 29.10.2022


Logiske kortslutninger fra Antirasistisk senter

Reinert Skadsem

Demokratene i Oslo