Norgesdemokratene
Pressemelding - Dansk valg 2022

Pressemelding – valg i Danmark

Demokratene i Norge gleder seg over det gode resultatet som Danmarksdemokraterne, som er vårt søsterparti i Danmark, er i ferd med å oppnå bare noen måneder etter at partiet ble stiftet av Inger Støjberg.

Partiet ligger an til å få 8,4 prosent av stemmene og 15 mandater i Folketinget.
– Jeg er selv rimelig overrasket over det, sier Støjberg tirsdag kveld.
https://www.tv2.no/direkte/5z82r/valg-danmark

Inger Støjberg ble i 2021 dømt til 60 dagers fengsel av riksretten fordi hun skilte ektepar hvor jenta var mindreårig. Dette på tross av at vestlige og danske verdier skiller klart mellom voksne og barn i seksuelle forhold. Støjberg viste at hun var villig til å stå opp for danske nasjonale interesser og verdier i stedet for å foreta knefall for tidens politisk korrekte idoler.

I Norge finnes det også et klart behov for å utfordre kvelertaket som den rådende konsensus har på en rekke politiske spørsmål. Det er et faresignal at alle skal tvinges til å tenke likt. De store utfordringer som alle de nordiske landene står ovenfor krever nye løsninger.

Demokratene ønsker et nærmere samarbeid med Danmarksdemokraterne for å finne den best mulige strategien for å stoppe og reversere den systematiske nedbrytningen av våre respektive nasjoners grunnverdier, suverenitet, kultur, demokrati og sikkerhet. I Norge har vi ting å lære av den politiske samtalen som finner sted i Danmark.

I årene framover vil kampen mot globalister og påtvungne former for overnasjonalitet bli et sentralt anliggende i både Norge og Danmark. Disse prosessene leder til nedbrytning av våre harmoniske samfunn og er en klar trussel mot vårt demokrati, velferd, fred og frihet. Derfor må den bekjempes med alle lovlige midler.

Demokratene er det partiet i Norge som kjemper denne kampen.

Vi sier: NORGE FØRST!

Følg oss