Norgesdemokratene
Elsker overnasjonalitet

Støre og Erna elsker overnasjonalitet

Høyre og AP vet hva de vil. Alle som følger litt med i politikken, vet at statsminister Jonas Gahr Støre og Høyre leder Erna Erna Solberg, ønsker norsk medlemskap i EU.

Ja, Demokratene vil stoppe og reversere alle avtaler som ødelegger Norge, vår norske kultur, våre verdier, vår frihet og vårt demokrati. Denne viktige kampen vil vi kjempe for folk og fedreland.

Demokratene vil alltid trygge Norge ved å videreutvikle og opprettholde Norge som et fritt, selvstendig land som er eid og styrt av norske innbyggere.

Høyre og AP har utviklet et strategi for å gjøre Norge mest mulig avhengig av EU: ved å integrere vårt samfunn tettest mulig inntil det indre marked i EU, samtidig som de godtar direktiver og traktater mellom Norge og EU.

Under dekke av at Norge er avhengige av EU og EØS for å få solgt varene våre, så tilpasses Norge stadig nærmere EU. Denne tilpasningen går hurtigere og hurtigere. Fagbevegelsens, og norske arbeidere sin uro og over EUs vikarbyrå-direktiv, ble avfeid av AP — og det samme ble ACER.

Videre ble datalagringsdirektivet implementert uten hensyn til hva faginstanser, andre partier, eller den norske befolkningen mente om disse sakene. Et nei er aldri et nei: bare en omvei for statsminister Jonas Gahr Støre og Høyre leder Erna Solberg. Det er først ved et ja — at det aldri åpnes for omkamper.

Demokratene er et klart Nei til EU/EØS/ACER-parti.

Vi er selvsagt også imot:

  • Migrasjonsavtalen (GCM)
  • Særordninger for utlendinger
  • Verdensrekord i ukritisk U-hjelp og bistand
  • Klima ogmMiljøhysteri som ikke virker
  • Avvikling av norsk oljeindustri
  • Økonomisk støtte til muslimske trossamfunn
  • Trygdeeksport til utlendinger
  • Schengen og TISA / TTIP.

Vi trenger full norsk kontroll og selvråderett over eget fedreland og våre naturressurser til lands og til vanns. Her må det det ryddes opp.

Demokratene vil selvsagt stoppe og motarbeide at Norge selges bit for bit. Norske ressurser og bedrifter skal ikke styres av globale kapitalinteresser. Vi har tro på at en fornuftig og miljøvennlig utnyttelse av naturrikdommene vil gi økt verdiskapning.

Ved å ta kysten, byene og distriktene i bruk, vil vi sikre retten til våre havområder, styrke vårt næringsliv, vårt miljø, natur og norsk kultur.

Demokratene vil arbeide for at biologisk mangfold og økologisk balanse gir en bærekraftig selvforsyning, utvikling og høsting.

Ved å styrke lokaldemokratiet vil Demokratene styrke et mangfoldig og livskraftig samfunn i hele vårt vakre Norge.

Desentralisering av makt og mer direktedemokrati — er etter min mening særdeles viktig for å gi det norske folk bedre muligheter til å være med på å bestemme over Norges og egen fremtid.

Dette er bare litt av hva Demokratene vil gjøre ved alltid å sette Norge først!


Støre og Erna elsker overnasjonalitet

Vidar Kleppe
Politisk talsmann, fylkesting- og bystyrerepresentant for Demokratene

Følg oss på Facebook