Norgesdemokratene
Rødt med komplisert tilnærming til strømkrisen

Rødt med komplisert tilnærming til strømkrisen

I motsetning til Rødt, har Demokratene en løsning som er enkel, konkret og gjennomførbar.

Rødt, i et meningsinnlegg i Nettavisen, lover ikke mindre enn: «det er fullt mulig å samtidig sikre nasjonal kontroll over og rimelig tilgang på krafta vi har bygd opp gjennom 100 år og eier i fellesskap. Rødt har et forslag til hvordan dette kan gjøres

Etter å ha lest det lange kompliserte forslaget med mange digresjoner, og mange gode intensjoner, ser de dessverre ut til å ha glemt å komme med en fornuftig praktisk gjennomførbar løsning.

Av: Reinert Skadsem, Demokratene.

Rødt hevder blant annet at kraftselskapene har enorm profitt, noe som ikke stemmer, og som Gunnar Stavrum effektivt viser med «Norske kraftprodusenter har veddet bort milliardfortjenesten på din dyre strøm».

Med dagens strømpriser burde de hatt det, men med Rødts foretrukne eiermodell, der «felleskapet» kontrollerer, får ingen engang sparken for å sløst vekk felleskapets profitt. I et fritt marked ville i alle fall hoder rullet.

Rødt:
«Først må vi sikre strøm til innenlands forbruk. Rødt vil sette en makspris på det kraftselskapene kan selge denne strømmen for til husholdninger og bedrifter. Altså Norgespris på strøm. Kraftoverskuddet kan deretter eksporteres til markedspris

Det første som vil skje er at makspris, blir fastpris. Hvordan vil Rødt bestemme hvilke kraftleverandører som skal selge strøm og hvem som skal få vente til de får lov å selge til utlandet? Skal vi opprette enda et departement som til enhver tid skal mikrostyre hver kilowatt? Har ikke Næringsdepartementet, og Olje- og energidepartement, vanstyrt nok med sin styring av Statnett og Statkraft — som har fått oss inn i Strømkrisen? Mer av Rødt’s form for statlig kontroll vil med all sannsynlighet ikke hjelpe noen som helst.

Demokratene er helt i enig med Rødt i at vi burde få tilbake våre gamle strømpriser, men i motsetning til Rødt, har Demokratene en løsning som er enkel, konkret og gjennomførbar — til det beste for norske husholdninger og bedrifter:

Siden kablene til Europa allerede er på plass, vil vi utnytte dem. Å sette dem ut av drift, som enkelte ønsker, vil by på egne problemer:

– Alle planlagte nye strømkabelprosjekt må stoppes nå.
– Planene med elektrifisering av sokkelen må stoppes nå.
– Sett regler for minste vannstand i vannmagasinene.
– Sett opp et kvotesystem for hver strømprodusent: hvor mye strøm skal de forsyne det norske markedet med, til fastpris 30–60 øre/kWt, inkludert nettleie og alle avgifter. Utover dette kan de handle så mye de vil med utlandet.

Med vår løsning kan man fortsatt utveksle kraft etter markedsprinsipper, hvor pris i stedet for en apparatchik, regulerer hva som er best. Blåser det i Tyskland, trenger man ikke et departement for å avgjøre hvorvidt man skal få handle strøm til 10 øre kWt. Har man overskudd, kan vi eksportere til 10 kr kWt dagen etter. 

Norsk strømproduksjon er i all hovedsak bygget opp med folkets skattepenger. Dette skal komme det norske folk til gode. Den skal ikke tjene Rødts felleskap, som er kodeord for statens allerede oppblåste byråkrati.