Norgesdemokratene
Tror du Senterpartiet bryr seg om Norge?

Tror du Senterpartiet bryr seg om Norge?

Om du er drittlei av partipolitikere som lar andre hensyn enn Norges ve og vel avgjøre hvilke saker de velger å kjempe for: er det på tide å melde seg inn i Demokratene.

Visste du at Stortinget i 2021 stemte for å beholde Acer? Dette til tross for at de ble advart om at Acer både strider mot Grunnloven og kom til å føre til skyhøye strømpriser i Norge!

Den 23. Mars 2021 fremmet Senterpartiets Vedum, Navarsete, Gjelsvik og Myhrvold forslag i Stortinget hvor de ber regjeringen starte prosessen med å trekke Norge ut av EUs energibyrå (ACER).

Senterpartiet i opposisjon gikk i 2021 tydelig ut mot ACER

Representantforslaget inneholdt blant annet følgende punkter:

Det er utvilsomt i Norges interesse å beholde full suverenitet over landets egne energiressurser og egen energipolitikk. Akkurat som det for hundre år siden var viktig å ha full nasjonal kontroll over bruken av de nasjonale energiressursene, er det heller ikke nå i Norges interesse å la EU regulere norsk strøm ut fra sine interesser og sitt system.

– Energiprisen i Norge har de senere årene ligget vesentlig lavere enn i andre europeiske land.
Et fullt integrert energimarked i Europa vil for Norges del innebære import av høyere europeiske strømpriser. Det vil svekke norsk industri, føre til tap av arbeidsplasser og bli dyrt for vanlige norske familier.

– Dersom NorthConnect blir tillatt bygd, vil den
øke strømprisen i Norge.

– Tilhengere av EUs energiunion argumenterer med at
norsk vannkraft skal brukes til å få ned klimautslippene i EU. Forslagsstillerne mener en slik visjon både er misforstått og skadelig for Norge. Norges kraftoverskudd utgjør kun 0,3 prosent av EUs kraftbehov. Norge kan ikke løse EUs utfordringer med for lite kraft.

– Norge er
det eneste store eksportørlandet av energi til EU som er underlagt ACER.

Å avgi nasjonal suverenitet er noe av det absolutt mest alvorlige norske folkevalgte kan gjøre.

– Grunnloven gjør det klart at Stortinget ikke kan avgi suverenitet til en organisasjon landet ikke er medlem i.
Norge har verken medlemskap eller stemmerett i EU eller ACER. I sakene om suverenitetsoverføringene til ACER og EUs finanstilsyn ble det laget omstridte konstruksjoner for å gå rundt denne bestemmelsen i Grunnloven. En av Norges mest anerkjente jusprofessorer, Eivind Smith, beskrev prosessen rundt suverenitetsoverføringen til ACER på følgende måte til NRK vinteren 2018: «Jeg mener prosessen som man har lagt opp til, der man sier dette er myndighetsoverføring på vegne av et EU-byrå der vi ikke er medlem, så konstruerer man et kopiinstrument som ESA, for Efta er vi medlem av, så skal de kunne bestemme ting internt i Norge, det er strengt tatt et brudd på grunnloven.»

Folket i Norge skal styre utviklingen av landet gjennom sitt valg av representanter til Stortinget. Da kan ikke beslutninger av stor betydning for norsk energipolitikk fattes i organer utenfor Norges grenser av personer som ikke har fått en eneste stemme i et norsk valg.

På denne bakgrunn fremmes følgende forslag: Stortinget ber regjeringen starte prosessen med å trekke Norge ut av EUs energibyrå (ACER).


Et flertall av Stortingspolitikerne møtte ikke engang opp

Av 169 representanter, var det under halvparten (49%) som stilte opp i Stortinget for å votere på forslagene fra Senterparti-ledelsen. Synes de ikke det var viktig nok å utføre den jobben de var valgt til å gjøre? Mon tro om velgerne deres føler det på samme måte?


Tror du Senterpartiet bryr seg om Norge?

Da forslaget ble levert til Stortinget var strømprisen i Oslo på 52 øre

Nå, ett og et halv år senere, får vi se resultatet av Stortingetspolitikernes iver etter å innlemme Norge mest mulig i EU sitt system. På Østlandet sliter nå private og næringsliv med strømpris som er opptil 14 ganger høyere – helt opp til 7 kroner kilowatten – enn den var da forslaget ble fremmet i Stortinget!

Har regjeringsmakt med AP kastrert Senterpartiet fullstendig?

Man skulle tro at en så viktig og brennaktuell sak som Norge ut av Acer, som Senterpartiet tidligere gikk til valg på da de var i opposisjon, ville blitt brukt for alt det var verdt nå som SP stuper mot sperregrensa på alle målinger, men det ser ut som om de har lagt Acer ballen død. Istedenfor sier de nå at dersom EUs fjerde energipakke blir vedtatt, vil Senterpartiet forlate regjeringen. Demokratene mener det er for dårlig! Dersom en tyv stjeler den ene bilen din, lar du han ikke beholde den så lenge han går med på å ikke også stjele den andre bilen din!

Problemet er at så lenge Acer og EUs tredje energipakke allerede er innlemmet i norsk lov, vil strømprisene våre fortsette å galoppere sammen med Europa sine gass og energipriser, og norske husholdninger og bedrifter vil lide konsekvensene!

Demokratene vil aldri støtte politikk som er dårlig for Norge

Dersom du er drittlei av partipolitikere som lar andre hensyn enn Norges ve og vel avgjøre hvilke standpunkt de inntar, og hvilke saker de velger å kjempe for, er det på tide å melde seg inn, bli aktiv og stemme på Demokratene ved neste valg!

Demokratene er det eneste reelle opposisjonspartiet av en viss størrelse i Norge som fremmer Norges sak – Norge ut av EØS, ACER, WEF – uten å snike inn skadelig eller autoritær politikk som å straffeforfølge tankeforbrytelser og promotere Pride-ideologi. 


Vi trenger et ekte pro-norsk parti på Stortinget – bli med på laget!

Demokratene mener at de som stemte oss inn i ACER, og deretter stemte for å beholde avtalen, har forbrutt seg mot straffelovens paragraf §111 og §112 om krenkelse av Norges selvstendighet som fører til ulykke og lidelse for befolkningen i form av konkurser, sinnsyke strømpriser og helt sikkert påfølgende selvmord og familietragedier. Disse folkevalgte bør granskes, og eventuelt tiltales for sin rolle i å underlegge Norge fremmed makt.

Vi mener også at den halvparten av Stortinget som ikke engang gadd å være tilstede ved en slik viktig avstemning, har vist at de ikke er skikket å inneha den tilliten befolkningen har gitt dem som Stortingsrepresentanter.

Demokratene fikk over 30 000 stemmer ved forrige stortingsvalg, og har i dag over 5000 betalende medlemmer over hele Norge. Medlemskap koster kr 300,- for vanlige medlemmer, og kr 150,- for pensjonister. Hvert nye medlemskap utløser partistøtte, som betyr at Demokratene får større muskler til å arbeide frem Norges sak.

Trekk Norge ut av ACERBli medlem i dag

Følg oss