Norgesdemokratene
Bort med bompenger

Bort med bompenger

Det norske folk fortjener bedre enn dette, Jonas!

Stortinget og regjeringen elsker bompenger. For Norges befolkning er det uforståelig hvorfor vi skal betale bompenger i tillegg til de nåværende monster-prisene på strøm, diesel og bensin, og den stadig stigende lånerenta.

Stortingspartiene vil fortsette å flå bilistene med usosiale bompenger og rushtidsavgift, for å delfinansiere veibyggingen i Norge.

Samtidig ruller milliardene ut av Norge helt uten styring og kontroll. Disse pengene går til korrupte regimer som ikke liker Norge og nordmenn, men som naturlig nok elsker norske skattemilliarder.

Demokratene vil heller bruke disse milliardene på veibygging og andre offentlige investeringer, og skalke slusene til utlandet. 

Demokratene vil avskaffe bompenger og rushtidsavgift.

Forskjellene og fattigdommen i Norge øker. Monsterpriser på strøm, økte avgifter og bompenger er beviselig med på og forsterke forskjellene i Norge.

En villet utvikling der de som har minst ikke har råd til å bruke bil. Det er urettferdig, og en utvikling Demokratene skal stoppe. 

Økte bompenger er usosialt og kan bokstavelig talt tvinge de med de laveste inntektene av veien. Bompenger for bilister med lav inntekt kan også føre til at det ikke lønner seg å være i jobb, eller å delta i frivillig arbeid, lag og foreningsliv. Barn kan også falle utenfor sosiale aktiviteter, da foreldre rett og slett ikke har råd til den ekstra kostnaden bompengene representerer.

Vi i Demokratene vil kreve at bompenger avskaffes, for å bremse de sosiale og økonomiske forskjellene i Norge.

Ingen kan bestride at bompenger rammer de med lavest inntekt knallhardt, og går utover både enslige, familier og ikke minst barna. Da er ikke løsningen å stadig sette opp flere og flere usynlige bomstasjoner i Norge.

Denne grådige melkingen av norske bilister kan ikke fortsette. Norske bilister har betalt, og betaler allerede alt for mye bompenger, rushtidsavgifter og endeløse andre rekker av skatter og avgifter.

Nok er nok!


Bort med bompenger

Vidar Kleppe
Politisk talsmann, fylkesting- og bystyrerepresentant for Demokratene

Følg oss på Facebook