Norgesdemokratene
Spania hjelper innbyggerne

Spania hjelper innbyggerne

Slik hjelper den spanske regjeringen landets innbyggere i en tid med økende inflasjon.

Artikkelen er tidligere publisert her.

De siste månedene har inflasjonen i Norge og Europa skutt i været. Mange har fått store betalingsproblemer på grunn av skyhøye strømpriser, bedrifter går konkurs, og økende matvarepriser og stigende renter på boliglån bidrar til å forverre situasjonen.

Jeg kom nylig hjem fra en fantastisk reise til Spania. ​Av ren nysgjerrighet ønsket jeg å finne ut hvordan den spanske regjeringen hjelper sine innbyggere, samt se nærmere på de politiske forskjellene mellom Norge og Spania. 

Kirkeplassen i gamlebyen i Altea, Spania.
Foto: Privat

I slutten av juni vedtok Pedro Sanchez’ koalisjonsregjering et dekret for å møte den økende inflasjonen. Dekretet innebærer en ekstra støtte på 200 euro for lavinntektsarbeidere og arbeidsledige, samt en økning på 15 prosent i innskuddsfrie pensjoner. Dekretet omfatter også 50 prosent reduksjon i kostnader knyttet til offentlig transport. I ettertid har den spanske regjeringen innført gratis transport med tog ut året, en ordning spesielt innrettet mot pendlere. I Norge er situasjonen motsatt. Prisene på offentlig transport er økende, og det synes å være lite politisk vilje til å hjelpe norske pendlere uansett hvilke partier som styrer landet. 

Regjeringen Sanchez har altså lagt 9000 millioner euro på bordet for å kompensere for inflasjonen, noe som tilsvarer rundt 90 milliarder norske kroner. Sanchez omtaler seg selv som “forsvareren av arbeidernes og middelklassens interesser mot “visse økonomiske makter” som prøver å styrte regjeringen fordi den skader deres interesse. Det skriver El Pais. Både selvstendig næringsdrivende, arbeidsledige, og uførepensjonister omfattes av bevilgningene. I Spania er det også innført et øvre tak på husleieøkninger på 2 prosent, samt innført et oppsigelsesvern i bedrifter som mottar statlig støtte. I tillegg får man redusert 15 prosent av bensinregningen hver gang man fyller tanken.

I Norge er det ingen ordninger knyttet til økende bensinpriser eller galopperende husleier. Her er befolkningen overlatt til seg selv, med mindre man har så lav inntekt at man omfattes av bostøtten. Legg til økte bompenger i en rekke norske byer, og bildet er komplett. Sett i lys av denne situasjonen, er det ikke vanskelig å forstå hvorfor mange i Norge nå sliter økonomisk. 

I Norge gis det strømstøtte for å kompensere for de økte strømprisene. Hvis spotprisen på strøm er over 70 øre per kWh ex mva (87,50 øre per kWh ink mva), vil staten kompensere for 80 prosent av dette, og dekke 90 prosent i siste kvartal av 2022. Ordningen gjelder også for borettslag og sameier, men det private hyttemarkedet omfattes ikke av ordningen. Det er grunnen til at Norsk Hytteforbund nå vurderer å gå til sivilt søksmål mot staten

“Vi er en koalisjonsregjering fast bestemt på å forbli på folkets side. La oss fortsette å jobbe for å utvide beskyttelsen av innbyggerne,” har Sanchez tidligere uttalt på Twitter. 

I Norge gikk statsminister Jonas Gahr Støre nylig ut mot å stenge strømeksporten til Europa. “Det Norge vil ikke jeg være statsminister i”, bedyret han. Hvorfor Europas vanstyrte energisituasjon er Norges problem får vi imidlertid ikke vite. En ting er sikkert, med en slik retorikk er det tydelig at Støre ikke jobber for det norske folk, men tjener globale interesser

Demokratene vil innføre fastpris på strøm med maks 50 øre pr kWt inkludert nettleie. I tillegg vil vi sikre leveringsgaranti (og dermed forhindre rasjonering) til norske husstander og bedrifter gjennom pålagt minstenivå for det enkelte vannmagasin, uke for uke gjennom hele året. På laveste nivå skal det ikke eksporteres kraft.

Norge først! 


Nina Cappelen

Demokratene i Vestfold & Telemark

Eksternt Innlegg