Norgesdemokratene
Norske monsterpriser på strøm

Monsterpriser på strøm 

Sannheten om norske monsterpriser på strøm.

Ærlig talt!

Som de fleste vet så var det: FrP-Søviknes, som var “gudfaren” til ACER, og som statsråd signerte den dårlige avtalen: 3. Energimarkedspakke.

Den gir norske strømkunder og norsk industri skyhøye strømpriser. Strøm er en nasjonal, samfunnskritisk basisvare og et hovefundament for moderne, velfungerende samfunn; som ingen kan klare seg uten.

Slik representerer strøm et maktmiddel, og derfor har staten plikt å sørge for god, stabil og billig energiforsyning til både det offentlige, næringsliv og borgere. Alle andre hensyn må vike. Med bakgrunn i dette kan ikke strømforsyningen overlates til private eller selges til utlandet gjennom ACER via strømkabler.

Norske strømkunder blir miskbrukt som melkeku av private og det offentlige gjennom byråkrati, grådighet, og en lang rekke ulønnsomme prosjekter. Bl.a brukes grønne sertifikater, nettleie, strømavgifter og ulike klimatiltak, samtidig som det er innført flere fordyrende mellomledd i energiomsetningen, som igjen medfører helt unødvendige ekstra milliardregninger til norske husholdninger, vår industri og all næringsvirksomhet i landet


Monsterpriser på strøm 

Vidar Kleppe
Politisk talsmann, fylkesting- og bystyrerepresentant for Demokratene

Følg oss på Facebook

Følg oss