Norgesdemokratene
Kortslutning i regjeringen

Kortslutning i regjeringen

Hovedsikringen har kortsluttet i regjeringen Støre.

Eivind Mauland i Motvind Norge, fortjener ros for sitt målrettede og gode arbeid for å stoppe de nasjonale monster-prisene på strøm.

Etter min mening burde den nåværende “vente og se” energiminister, Terje Aasland, blitt skiftet ut med en klok og handlekraftig, Eivind Mauland, i Motvind Norge.

Regjeringen Støre er historisk dårlig og bør innse sin manglende politiske handlekraft — og gå av.       

Etter min mening er det bare én måte å løse strømkrisen på: Vi må bryte med politikken som har skapt monsterprisene på strøm til norske husholdninger og industri.

Vi må avslutte EU og ACER underkastelsen, og snarest ta tilbake nasjonal kontroll over energipolitikken. Vi må stoppe den enorme eksporten av strøm gjennom utenlanskablene. Dette gir nordmenn helt unødvendige monsterpriser på strøm. 

Det er ikke Norges ansvar å være hele Europas grønne batteri.

Vi skal ikke løse andre andre lands energiutfordringer. Norge må settes først! Det må snarest bygges flere overføringskabler internt i Norge — og ikke til utlandet.

Nok er nok!


Kortslutning i regjeringen

Vidar Kleppe
Politisk talsmann, fylkesting- og bystyrerepresentant for Demokratene

Følg oss på Facebook

Følg oss