Norgesdemokratene
Islam et problem for ytringsfriheten!

Islam – et problem for ytringsfriheten!

Det er rett og slett ikke rom til både et islamsk samfunnssystem parallelt med vårt eget norske. De er nemlig konkurrenter på avgjørende punkter, og på sikt er det snakk om at en av dem må vike, skriver Hanne Angelvik og Øyvind Eikrem i Demokratene.

Øyvind Eikrem Av Øyvind Eikrem juli 5, 2022Debatt

Hanne Angelvik, leder i Demokratene Fosen og Øyvind Eikrem, politisk nestleder i Demokratene

(Innlegget ble først publisert og så avpublisert 4.7.2022 av Fosna-Folkets redaktør Gunn Kari Hegvik med begrunnelsen «dere generaliserer en hel gruppe på grunnlag av det få personer har gjort»).

De senere ukenes hendelser med islamsk inspirerte angrep gjør det nødvendig å si noen ord om hvilke utfordringer islam utgjør for ytringsfriheten i vårt land. Dette er ikke problemer som kan ties i hjel.

Demokratene er for reell likebehandling av alle landets borgere. Vi tar sterk avstand fra forskjellsbehandling av mennesker basert på kjønn, etnisitet eller seksuell legning. Grunnlovens understrekning av den enkelte borgers rettigheter, slik som eiendomsrett, næringsfrihet, personlige frihet, ytringsfrihet og organisasjonsfrihet, er helt fundamentalt for oss. Det samme er religionsfriheten. Det er opp til hver enkelt hva han vil, eller ikke vil, tro på.

Demokratene tar videre avstand fra enhver form for totalitær og autoritær statsmakt og tilhørende ideologier. Vi stiller oss svært kritiske til enhver overføring av myndighet fra borgerne til det offentlige. Dessverre er tendensen at det individuelle frihetsrommet blir stadig mindre, og det er en skremmende utvikling.

Her står Demokratene på den vestlige sivilisasjons verdigrunnlag. Det er våre verdier som skal gjelde her til lands. Vi har ingen grunn til å skamme oss over dem.

Samtidig med denne understrekningen av de vestlige grunnverdier, så ser vi at masseinnvandringen til Norge har medført store problemer. Spesielt gjelder dette innvandrere fra islamske land. Dette er fordi islam ikke bare er en religion, men utgjør også et konkurrerende samfunnssystem til det norske. Islam har sine egne lover, rettssystem, økonomisk system, politikk, skolesystem, leveregler og kultur.

Det er rett og slett ikke rom til både et islamsk samfunnssystem parallelt med vårt eget norske. De er nemlig konkurrenter på avgjørende punkter, og på sikt er det snakk om at en av dem må vike.

Demokratenes svar på denne utfordringen er at Norge må holde fast på sine tradisjoner og tilvante verdier utviklet gjennom århundrer. Vi mener at all religionsutøvelse må skje innenfor de lover og rammer som staten og vårt nordiske verdigrunnlag setter. Alle religioner må forholde seg til disse rammene for religiøs tro.

I dag er det spesielt med tanke på spørsmålet om ytringsfrihet disse konfliktene kommer til syne. Det er selvfølgelig at i Norge så er det anledning til tale fritt, også om kontroversielle spørsmål. Anledningen til religionskritikk er krystallklar. Og det er islam som har et helt grunnleggende problem hvis deres troende ikke forstår dette. Spørsmålet blir da hvilken plass det kan finnes for en så tilbakeliggende religion i et vestlig samfunn som Norge.

Spesielt problematisk blir det når troende muslimer tyr til vold for å «beskytte religionen». Dette skjer gang på gang. Men enda mer skremmende er det å se hvordan dette problemet kontinuerlig forsøkes bortforklart av store og mektige aktører i norsk offentlighet.

Demokratene mener at det islamske samfunnssystemet fra 600-tallet strider mot vår identitet og vårt verdigrunnlag. Sharialovene er ikke forenlige med vårt syn på rettferdighet, likestilling, rettsorden og nordiske lovtradisjon. En religion som gjør krav på å være den eneste gyldige og signaliserer at dette synet skal understøttes med vold, er en reell trussel som må aktivt motarbeides.

For å sikre at vi i Norge ikke ender i en situasjon lik den som har oppstått i Sverige som følge av masseinnvandring fra islamske land, er det nødvendig å foreta seg aktive grep. En religion som forkynner en lære som er uforenlig med grunnleggende verdiene og spillereglene i Norge, må motarbeidet. Og de skal selvsagt ikke motta noen offentlig støtte – ei heller støtte fra utlandet.

Her ser vi at problemene knyttet til ytringsfriheten som vi kan lese om i pressen nærmest daglig, egentlig er et rent overflatefenomen for et mye større problem: Islams stadig stigende innflytelse i Norge. I motsetning til de andre politiske partiene så sier Demokratene klart og tydelig at dette er et stort og voksende samfunnsproblem, og at det er helt nødvendig se utfordringene i øynene for vårt land.