Norgesdemokratene
Moskéer og ekstremisme

Moskéer som rugekasser for ekstremisme.

Jeg kan aldri godta at moskeer er en «rugekasse» for islamsk ekstremisme.

Flere av de islamske ekstremistene som har deltatt i terrorgrupper har også vært aktive i moskeene i Norge.

Grunnet denne skremmende utviklingen mener Demokratene i Norge at det nå må innføres et forbud mot å holde taler og prekener på andre språk enn norsk – i norske moskeer.

Ekstreme islamister representerer etter min mening en stor trussel mot Norge også i 2021. Dette i tillegg til trusler fra digitale nettverk og andre farlige ekstremister, av alle farger. Vi har altfor lenge i Norge levd med mulighetene og truslene om at det vil bli gjennomført terrorangrep mot nordmenn og Norge.

PST har i årevis med rette ment at Norge står overfor et utfordrende trusselbilde. Ikke minst fordi IS og andre ekstreme islamistiske kalifat og organisasjoner – gjennom årenes løp stadig har oppfordret sympatisører til å utføre terrorangrep på egen hånd.

Norge har flere ganger de siste tiårene blitt gjenstand for islamske terrortrusler. Trusler mot norske og demokratiske verdier har kommet fra  IS og andre radikaliserte muslimer, som kaldblodig og hensynsløst halshugger sine uskyldige ofre i Allahs navn.

Flere av disse ekstremistene har tidligere også vært aktive i moskeene i Norge. Grunnet denne skremmende utviklingen mener Demokratene i Norge at det nå må innføres et forbud mot å holde taler og prekener på andre språk enn norsk – i norske moskeer.

Da journalister som forsto urdu infiltrerte en pakistansk moske i Storbritannia, ble de sjokkert over hvilket budskap som ble spredt fra talerstolen. Det ble bant annet oppfordret til hellig krig, drap på homofile og til å slå jenter på åpen gate i ansiktene, dersom de gikk uten hijab.

Hva som blir forkynt i norske moskeer må vi få en bedre kontroll med enn det som skjer i dag. Jeg vil derfor om jeg gjør tilbakekomst som stortingsrepresentant etter høstens valg foreslå at alle imamer som ikke snakker norsk må nektes arbeidstillatelse i Norge.

Artikkelen er også publisert hos Lykten