Norgesdemokratene
Derfor øker matvareprisene

Derfor øker matvareprisene

I juli ble prisen på store deler av våre matvarer endret. Prisstigningen vi
blir fortalt om er ikke reell, og er i realiteten langt høyere enn det media
gir uttrykk for.

Det myndighetene gjør er å endre vektig (viktighet) på indikatorer for
beregning av priser. Av og til fjernes også varetyper fra disse indeksene.
Alt er egentlig rigget for å levere tall byråkratene ønsker. Om det er sant
er underordnet.

Under ser du et eksempel fra USA som viser manipuleringen av CPI
(consumer price index). Kurvene tegnes opp i henhold til gammel og ny
metode for prisindeks. Samme metode benyttes i Norge.

Denne viser at USA allerede har en inflasjon helt ute av kontroll.
Inflasjonen er nå på ca 17 prosent årlig, og lover ikke godt for tiden som
kommer.

Les mer her http://www.shadowstats.com/alternate_data/inflation-charts