Norgesdemokratene
Kjære partimedlem!

Kjære partimedlem!

Den trolig tøffeste uken i partiets historie ligger bak oss alle. Mange i partiledelsen har jobbet døgnkontinuerlig for å finne en løsning på en intern konflikt som oppsto under forberedelsene til partiets forestående Landsmøte på Gardermoen kommende lørdag.

Som de fleste har fått med seg, satte Landsstyret, (partiets høyeste organ etter Landsmøtet), sentralstyret under administrasjon sist tirsdag. Landsstyret tar nå alle beslutninger, frem til nytt sentralstyre er valgt av Landsmøtet.

En liten gruppe i partiet med tilgang til, og delvis kontroll på, medlemssystemet og hjemmesiden, har sendt ut mye feil og forvirrende informasjon. Partiet har gjennom alternative kanaler prøvd å forklare situasjonen, og har også tilbakevist påstandene fra den nevnte lille gruppen om at Landsmøtet er avlyst.

Landsstyret beklager sterkt den usikkerhet våre medlemmer er blitt påført de siste dagene, og takker for overveldende støtte og forståelse fra de aller fleste.

Som dere ser, har vi nå fått gjenåpnet tilgangen til våre systemer – både hjemmesiden og mailutsendingssystemet Zubarus. Det som kommuniseres fra og med i dag, er derfor ekte vare.

Det viktigste vi kan si, er følgende:
Det planlagte landsmøtet går som normalt! Alle delegater deltar på Gardermoen kommende lørdag 21. mai, enten i egen person eller via fullmakt. 

Møtedetaljer og  -dokumenter sendes ut til delegatene på mandag eller tirsdag.

Landsmøtet legger grunnlaget for en mer effektiv organisasjon, og vi ser frem til et løft både organisatorisk og politisk, samt en kraftig opptrapping av partiets satsing mot kommende kommunevalg.

I hverdagen vil vi også sterkere enn noensinne hevde Norges og det norske folks interesser!

Landsstyret ønsker deg/dere en fin søndagskveld, og takker for all tillit og støtte i en vanskelig tid! Fra nå går det bare en vei: Opp!

Ha en flott 17. mai i mellomtiden!

Vi sees på Landsmøtet lørdag.

Geir Ugland Jacobsen, Leder i Demokratene.

Redaksjonen