Norgesdemokratene
Terje Søviknes løy om Acer

Terje Søviknes løy om Acer

Som de fleste vet så var det: FrP-Søviknes han som “elsker” Acer, som signerte den dårlige avtalen: 3. energimarkedspakk som gir norske strømkunder og norsk industri skyhøye strømpriser. Strøm er en nasjonal, samfunnskritisk basisvare som er et hovefundament for moderne, velfungerende samfunn, og som ingen kan klare seg uten.

Slik representerer strøm et maktmiddel, og derfor har staten plikt å sørge for god, stabil og billig energiforsyning til både det offentlige, næringsliv og borgere. Alle andre hensyn må vike. Med bakgrunn i dette kan ikke strømforsyningen overlates til private eller trades bort til utlandet gjennom strømkabler og Acer .


Fakta er at norske strømkunder blir brukt som melkeku av private og det offentlige gjennom, byråkrati, grådighet, og en lang rekke ulønnsomme prosjekter. Bl.a brukes grønne sertifikater, nettleie og strømavgifter og ulike klimatiltak, samtidig som det er innført flere fordyrende mellomledd i energiomsetningen som medfører ekstra milliardregninger til norske husholdninger.


Demokratene vil frakoble den norske strømforsyningen fra Acer og Europa, hvor stortingsglobalistene har ødelagt vår nasjonale strømforsyning gjennom. Grønn omstilling og vindturbinparker. Dette er ikke Norges problem, og ikke norske strømkunders ansvar å hverken ta del i, eller løse energi krisen i hele Europa. 


Demokratene vil derfor forby “roterende utkoblinger” av strømmen, ha kraftig redusert elavgift, og fremme effektiv konkurranse på strømleveranser i Norge. Det må også innføres en makspris på strøm i Norge, for å unngå sjokkregninger som vi nå ser.

Nettleien skal være kostnadsbasert, og kun relevante kostnader for den enkelte bruker skal telle. Dette er bare en av mange viktige saker som Demokratene vil ta opp på stortinget etter valget den 13. september.


Vidar Kleppe Stortingskandidat for Demokratene