Norgesdemokratene
Asylsvindel-industrien må slås konkurs

Asylsvindel-industrien må slås konkurs

I over 40 år har man forsøkt å få samfunnseksperimentet ”flerkultur” til å virke gjennom ”integrering”. Ikke noe sted i Europa har dette ledet til suksess. Vi må ta begrepene ”flerkultur” og ”integrering” ut av offentlig forvaltning.

Innvandringen til Norge representerer den største og raskeste endringen landet har opplevd i moderne tid. Denne påvirker ethvert felt av samfunnet: Arbeidsmarked, kriminalitet, kultur, samhold og velferdsordninger. Mye annet er i langt større grad påvirket av den stadig større gruppen innvandrere, enn vedtatt politikk.

I over 40 år har man forsøkt å få samfunnseksperimentet ”flerkultur” til å virke gjennom ”integrering”. Ikke noe sted i Europa har dette ledet til suksess, og Demokratene avviser begge konseptene.

Demokratene ønsker å ta begrepene “flerkultur” og “integrering” ut av offentlig forvaltning.

Derfor må asylsvindelindustrien stoppes og opphøre. Ja, den må rett og slett slås konkurs. Dette er selvsagt en av de viktige sakene som jeg vil jobbe med når jeg gjør comeback som stortingsrepresentant for Demokratene, etter høstens valg.

Alle som følger med i Norsk politikk, vet innerst inne at asylinstituttet er ødelagt og misbrukt av menneskesmugling, korrupsjon og manglende troverdighet.

Derfor er det ingen grunn til at alle som kommer på norsk jord kan søke asyl. Bare så det er sagt: Demokratene vil avskaffe retten til å søke asyl i Norge.

Norge er i verden et lite land, med relativ liten og homogen befolkning. Det er derfor begrenset hvor mange mennesker fra andre kulturer vi kan ta imot, integrere og skaffe arbeid og bolig. Skal Norge kunne hjelpe mennesker også i fremtiden, må vi føre en politikk på dette området som er bærekraftig, både kulturelt og økonomisk; noe dagens stortingspolitikere dessverre ikke bryr seg om.

Det er en kjent sak at eksempelvis personer fra Somalia og Eritrea som har fått asyl i Norge, for at de angivelig var forfulgt, reiser hjem igjen til Somalia og Eritrea på ferie. Dette er etter min mening et så klart brudd på betingelsene for at de fikk asyl, at det må medføre at disse personene fratas sin asylbeskyttelse i Norge, og sendes hjem igjen til Somalia og Eritrea for alltid.

For de av disse grunnløse asylsøkerne som har fått innvilget norsk statsborgerskap, må sakene selvsagt gjennomgås på nytt for å se om statsborgerskapet ble gitt på sviktende grunnlag. Jeg og Demokratene vil derfor sette en snarlig stopp for denne asylsvindelen, når vi med velgernes hjelp kommer på stortinget etter høstens valg den 13. september 2021.

Opphold, og evt statsborgerskap som er gitt på feil premisser, må alltid kunne tilbakekalles. Dersom f.eks. den oppgitte årsaken til asyl- eller flyktningstatus viser seg å være uriktig, må tilbakekalling skje umiddelbart. Heteroseksuell praksis når man har oppgitt å være forfulgt homofil, ferieturer til “livsfarlige” opprinnelsesland eller feil status som “mindreårig”, er typiske slike grunner.

Asylsvindelen til Norge er for øvrig noe som også UDI tidligere har måtte bekrefte. Avslutningsvis: Husk at det er ingen menneskerett å få asyl i Norge, slik en kan få inntrykk av når en hører på de aller fleste av våre nåværende stortingspolitikere, som helt klart bør skiftes ut.

Demokratene og jeg sier som alltid: Norge først!

Artikkelen er også publisert hos Lykten