Norgesdemokratene
Norge må føre en næringspolitikk som setter Norge først

Norge må føre en næringspolitikk som setter Norge først

Heldigvis er Norge er rikt på naturressurser, men er i flere bransjer hovedsakelig å anse som råvareeksportør. Svært mye foredling av norske råvarer er lagt til utlandet. Vi mener at dette er uheldig.

Norsk næringspolitikk bør innrettes slik at det i større grad blir lønnsomt å drive foredlingsindustri i vårt allsidige og vakre Norge, ved også å styrke selvforsyningen. 

Dette gjelder eksempelvis fiskeforedling, treforedling og petrokjemi. Her ligger det et stort potensiale for næringsutvikling i distriktene, med tilhørende handel, bosetting, sysselsetting, selvforsyning og bærekraftige lokalsamfunn.

Videreforedling av fisk og annen sjømat må i langt større grad skje i Norge.  Derfor vil Demokratene også foreslå å halvere MVA på norskproduserte varer – som i dag belastes med full MVA. 


Demokratene mener at det er lite distriktsvennlig, og heller ikke økonomisk og miljømessig forsvarlig, å sende norske råvarer jorda rundt for videre bearbeiding, for at de deretter selges tilbake til Norge og Europa. Erna, det er ikke å sette Norge først!

Makvan Kasheikal
Stortingskandidat for Demokratene