Norgesdemokratene
Ytringsfrihet og valgpåvirkning

Åpent brev

Til Nikolai Astrup, Monica Mæland og Frank Bakke-Jensen.

Jeg har nettopp mottatt «Informasjonsbrosjyre til kandidatene ved stortingsvalget», med hilsen fra dere tre.

Det er veldig god og nødvendig informasjon dere kommer med i denne informasjonsbrosjyren:

Tiltak for å hindre uønsket påvirkning i valget

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tiltak-for-a-hindre-uonsket-pavirkning-i-valget/id2854721/

Pressemelding | Dato: 01.06.2021

Regjeringen lanserer i dag 13 tiltak, som skal styrke motstandsdyktigheten mot uønsket påvirkning ved høstens stortings- og sametingsvalg.

Åpenhet og tillit er grunnleggende i demokratiet vårt. De siste årene har vi sett påvirkningskampanjer og desinformasjon i forbindelse med valg i flere land.»

Jeg er 2. listekandidat i Telemark for Demokratene, og jeg er Fylkesleder for Demokratene i Vestfold & Telemark. Jeg er også leder i lokallaget Demokratene i Telemark.

Jeg er nå utestengt i 30 dager fra Facebook UTEN at jeg vet hvorfor.

Jeg finner det uakseptabelt at Facebook på denne måten ødelegger min mulighet til fritt å ytre meg, innenfor rammene av norsk lov, på deres sider. Facebook må kunne sies å være et monopolmedium i sitt marked – vi har intet reelt alternativ. Utelukkelse er derfor utvilsomt et brudd på ytringsfriheten for den det rammer. Jeg mener at utelukkelse og sensur på Facebook ofte er politisk betinget, og at norske myndigheter ikke kan sitte rolig og se på det, uten at det oppfattes som et samtykke.

Ja, jeg har delt mine tanker, som Facebook etterlyser mange ganger daglig, samt annet interessant stoff, og plutselig er jeg utestengt. Jeg kan ikke se at noen av mine ytringer har vært ulovlige på noe vis.

Dette er en form for sensur som jeg mener går inn under valgpåvirkning. Spesielt også siden vi nå har hatt en nærmest unntakstilstand i Norge siden mars 2020, med tanke på Covid-19. Det har vært mange nedstengninger og restriksjoner i disse månedene fra mars 2020, slik at en digital valgkamp MÅ kunne drives UTEN at enkelte sensureres. Skal man i valgkampen 2021 bli sensurert på Facebook eller i andre medier, bevisst eller ubevisst, så er dette utvilsomt noe som faller inn under deres informasjon om valgpåvirkning.

Facebook har nå blitt stevnet i USA, og de har fått store bøter i andre land, så jeg forventer at dere tar tak i dette.

Folk som deler stoff om Demokratene og Rødt blir straffet av Facebook

Artikkel i Resett

Men det er ikke bare Facebook som forskjellsbehandler, for mens jeg tenker på hvordan jeg skal skrive til dere så dukker følgende opp:

Derfor oppgir ikke TV2 meningsmålingsresultatet for Demokratene

Artikkel i Resett

Kritisk til TV2s forklaring: Ligner på sabotasje og bevisst motarbeiding

Artikkel i Resett

« – Vi har jevnlige diskusjoner med Kantar med tanke på hvorvidt vi skal løfte ut Demokratene og andre partier som fast kategori, slik vi for eksempel gjorde med FNB ved sist valg. Generelt er vurderingen at for at tallene skal være signifikante, bør partiene ligge på 1-2 prosent over en viss tid, svarte nyhetsredaktør Karianne Solbrække»

«Når nykommere holdes utenfor, og en stor andel av velgerne med det holdes uvitende om potensielt gode alternativ, ligner dette på sabotasje og bevisst motarbeiding av helt nødvendig politisk fornyelse, sier han i en kommentar til Resett. Demokratene har fått over 1 prosent oppslutning i alle målinger etter februar hvor deres oppslutning har blitt gjort kjent. På det meste har de fått 3,1 prosent» (Geir Ugland Jacobsen)

«I februar i år fikk Demokratene 2,5%, og på Dagbladets nylige måling for juli fikk vi 3,1%.» (Geir Ugland Jacobsen)

Dette viser at TV2 forskjellsbehandler politiske partier, og jeg vil da kalle det for valgpåvirkning. Likhet for alle eller valgpåvirkning. I valgkampen i 2017, ble Rødt inkludert på alle måter i NRK, bl.a i valgometeret, med egen søyle på partimålingene, og ikke minst i diverse debatter på NRK, da de hadde en oppslutning på 1,5%.

Nå nevner ikke NRK Demokratene med ETT ord, til tross for at Demokratene har ligget over 1,5% siden januar, og nå altså stødig over 2%, med 3,1% som beste for to uker siden. Denne forskjellsbehandlingen virker svært lite demokratisk, og bør ikke gå upåaktet hen hos valgmyndighetene.

Jeg synes også det er ganske ufattelig at valgomaten til NRK IKKE har med Demokratene, som et tydelig og likeverdig alternativ til dagens stortingspartier, til tross for at vi stiller lister i ALLE landets fylker, i ALLE 19 valgdistrikt, med over 200 kvinner og menn på listene landet rundt, og ligger stødig over 2% på partimålingene.

NRK er en kanal som er betalt av det norske folk, også meg, og som skal fremme folkeopplysning og demokrati, og så utelater de mitt parti?

Er dere enige i denne forskjellsbehandlingen av politiske partier?

Hvis nei: det er kun fire uker igjen til forhåndsstemmingen åpner. Faktisk kan folk stemme allerede. Hva vil dere gjøre for å rette opp forholdet før valgpåvirkningen fra NRK, og den demokratiske skaden, er 100% uopprettelig?


Henning Yven

Henning Yven

Stortingskandidat og leder av
Demokratene i Vestfold og Telemark