Norgesdemokratene
Statskanalen NRK fortjener ikke over 6,4 milliarder på statsbudsjettet

Statskanalen NRK fortjener ikke over 6,4 milliarder på statsbudsjettet

NRK fikk dessverre under FrP en kraftig økning i sitt budsjett, finansiert av at NRK-lisensen ble allmenngjort. Puttet inn i statsbudsjettet. Dette anser Demokratene som veldig uheldig, da NRK i enorm grad har vist seg å være kontrollert av politiske interesser, og tidvis driver ren kampanjejournalistikk.

Få enkeltfaktorer har skadet det norske demokratiet mer enn det gjennompolitiserte NRK. 
I dette viktige valgåret for Norge få ikke engang Demokratene og andre partier, som stiller stortingsvalglister i hele Norge, være med i  valgomaten til: Allmenkringkasteren NRK/ARK. Demokratene slipper heller ikke til i debattene til den: Globalistiske politiske beviste  statskanalen NRK. 


Norge husk at: Denne tilstanden har dessverre vedvart over lang tid, og Demokratene ser ingen annen løsning enn at NRKs budsjett må reduseres kraftig, og at det stilles krav til reelt objektiv, nøytral journalistikk. 


Vi ser ikke behovet for at NRK skal produsere rene underholdningsprogrammer, da vi har et stort marked som produserer dette allerede. Dette blir gjort verre av at NRK er i konkurranse med uavhengige medier – de som vil starte opp noe eget, må tjene pengene på det private marked samtidig som de konkurrerer med en statlig mediekanal som er subsidiert av deres egne skattepenger. På den måten undertrykker NRK det private markedet. 


Demokratene vil derfor snarest halvere NRK-lisensen og budsjettet så raskt som mulig, og på sikt kutte all støtte, og privatisere NRK. Deretter kan de store TV-kanalene konkurrere om åremålskontrakt som allmennkringkaster, og få et avtalt tilskudd for å oppfylle vilkårene som det. 
Et ufravikelig lovfestet krav skal uansett være at allmennkringkasteren skal være 100% objektiv og komplett i sin informasjonsformidling. En egen politisk nøytral kommisjon skal sørge for kontrollen.


Og bare så det er sagt: Radio er også en veldig viktig del av kulturen i Norge,  som er samlende for folket. FM-radio er en enkel og billig metode for lokalradio. Demokratene vil  at det igjen skal åpnes for både lokal- og riksradio på FM båndet. Ja, Demokratene vil når vi kommer på stortinget etter høstens valg, foreslå å gjenopprette FM-båndet – slik at det norske folk igjen kan høre noe annet enn “skurrende” ofte ny DAB-radio. 
Ja, vi er virkelig mange som savner “god lyd” i millioner av de gode FM-radioene som enda finnes i Norge. 


Vidar Kleppe 
Stortingskandidat for Demokratene

Følg oss