Norgesdemokratene
Vaksine

Åpent brev til helseministeren

Demokratene stiller seg kritisk til flere sider av Regjeringens Covid-håndtering, og ikke minst vaksineringen av barn.

Derfor har vi skrevet et åpent brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie, som leder Helse- og omsorgsdepartement og derfor har øverste ansvar for vaksineprogrammet og hva det medfører av konsekvenser. Vi ønsker svar på noen viktige spørsmål, og venter at helseministeren kommer med klare svar til oss, foreldre og befolkningen. Spørsmålene er som følger:

Spørsmål til Helse- og omsorgsdepartementet v. helse- og omsorgsminister Bent Høie:

VEDR: VAKSINERING AV BARN MOT COVID-19

  1. Hva er grunnen til at norske barn ønskes vaksinert, når kun en person under 40 år synes å ha dødd av C-19-infeksjon i Norge hittil, (mest sannsynlig med underliggende sykdom), samt at øvrige innbyggere som befinner seg i risikogruppene snart synes å være beskyttet gjennom egen fullvaksinering?  Foreløpige tall for covid-19-assosierte dødsfall i Dødsårsaksregisteret – FHI.
  2. Mener Regjeringen ved Helseministeren at fordelene ved å vaksinere friske barn overstiger risikoen, når Norge synes å ha hatt et udefinert antall dødsfall i tilknytning til vaksinering som kan være relativt høyt, og at barn og unge ikke synes like skjermet mot bivirkninger ved vaksinering som de er mot å bli alvorlig syke og dø av C-19?
  3. Mener helseministeren at det kan være etisk forsvarlig å risikere at noen unge og ellers friske individer dør eller skades alvorlig som følge av vaksinering, for kanskje å forhindre at noen eldre individer dør av C-19 -infeksjon?
  4. Er helseministeren sikker på at norske barn og deres foreldre vil få komplett og objektiv informasjon om fordeler, ulemper og risiko før barna evt vaksineres?
  5. Opplever helseministeren at alle som lar seg vaksinere i Norge føler at de har et fritt valg upåvirket av noen form for tvang?

Geir Ugland Jacobsen

Geir Ugland Jacobsen

Stortingskandidat og leder i Demokratene


Nyhetsbrev!

Ikke glem å melde deg på vårt nyhetsbrev.
Første utsending skjedde i midten av november 2020.