Demokratene Norge
Kraftmafiaen lurer norske strømkunder
Pixabay

Kraftmafiaen som lurer Norske strømkunder må stoppes

Strømprisene har eksplodert. Strømmen skulle ikke bli dyrere på grunn av ACER fikk vi høre.

I sommer koster strømprisen deg hele 14 ganger men enn i fjor og det er ingen bedring i sikte. Demokratene vil sikre norske husholdninger med rimelig og forutsigbar strøm vil Demokratene innføre følgende konkrete tiltak:

Alle planlagte sjøkabler til kontinentet skal stoppes. Eksisterende kabler skal ikke erstattes ved endt levetid.• Eiere av vannmagasiner til kraftproduksjon pålegges minimum fyllingsgrad som reserve i bestemte årstider.

Kraftprodusenter forpliktes til leveringskapasitet som det betales bøter på om ikke overholdes.
Rein norsk vannkraft er et gode som det Norske folk og vår industri skal nyte god av, og derfor vil Demokratene slutte å selge billig strøm til utlandet og sende milliard regninger for dette til det Norske folk, slik stortingspartiene gjør.

Vidar Kleppe

Stortingskandidat for Demokratene