Norgesdemokratene
Demokratene sitt nye program

Nytt program!

I dag lanserer Demokratene sitt partiprogram for perioden 2021-2025.

(Oslo/Kristiansand) Vi er et politisk komplett parti, og forholder oss realistisk og konstruktivt til alle samfunnsområder, med EN hensikt: Det beste for Norge og og oss som bor her! Alt vi gjør skal tjene dette formålet.

Nå har norske velgere kanskje siste mulighet til å snu en svært uheldig utvikling for Norge, der vårt storting avgir suverenitet til utenlandske interesser, vårt velferdssystem er under kraftig press, vår natur raseres, distriktene avfolkes, vår kultur forvitrer, vår frihet, selvstendighet og sikkerhet undermineres, og våre fellesmidler sløses vekk i et rasende tempo.

Demokratene sier hvordan vi vil takle dette, og mye mer, i det programmet du nå får tilgang til.

Vi håper at alle norske velgere rekker å gjøre seg kjent med hva Demokratene står for, så alle ser viktigheten av å ta grep nå, at det ikke nytter å stemme på noen av dagens stortingspartier, og at Demokratenes politikk og kompetanse nå må representeres på Stortinget for å få Norge inn på riktig spor.

Vi oppfordrer alle til å sjekke programmet, som kan leses i sin helhet eller stykkevis. Det er også mulig å søke på stikkord. Ser du som mange andre, at politikken vår tjener deg og dine etterkommere, kan du bli partimedlem (innmelding via hjemmesiden), og selvfølgelig kan du uansett stemme på oss i Stortingsvalget 2021!

Har du spørsmål eller kommentarer? 

Send oss en mail til guj@demokratene.no, eller en melding på Messenger via «Demokratene» på Facebook.

Link til fullstendig partiprogram