Demokratene Norge
Migranter
Pixabay

Norge trenger helt klart innvandringsstopp

Norge trenger helt klart innvandringsstopp
Pixabay

Viste du at at tall fra UDI viser at lille Norge har gitt opphold til hele: 82.000 asylsøkere og flyktninger siden 2010. I tillegg til dette har det fra: 2017 – 2020, blitt innvilget familiegjenforening i Norge til over 30.000 personer i en periode på 3 år. Dette betyr at familiegjenforening er delen av innvandringen som øker mest, noe dessverre dagens flertallet av stortingsrepresentantene ikke vil forstå. Denne unnlatelsen kan velgerne i Norge, heldigvis gjøre noe med i høstens viktige stortingsvalg.  

Alle vet at innvandring og familiegjenforening koster, og politikerne må naturligvis frata nordmenn disse pengene fra andre samfunnsområder for å betale gildet. Pensjonistene, unge, uføretrygdede og de syke som er avhengige av helsevesenet, merker det godt. Og alle vet at i Norge kan vi ikke bruke pengene flere ganger.

Det sier seg selv at innvandring gir utfordringer i form av tolker, bolig, mat, klær, transport, barnehage, skoleplasser, morsmålsundervisning, lege, mental helse – og arbeid. Få av de som kommer har høyere utdanning, om noen i det hele tatt. Noen av de som kommer til Norge tilpasser seg bra, men vi har alt for mange som ikke ønsker å tilpasse seg: De ønsker å leve som de gjorde der de kom fra, men med norske velferdsordninger. 

Demokratene som setter Norge først, våger å si at innvandrere er overrepresenterte i volds- og overgreps-saker. Derfor ønsker vi å finne ut av hvor stort problemet er her i landet. For å løse ethvert problem, er det viktig å vite at det eksisterer et problem, hvor omfattende det er, hva/hvem det involverer og hvorfor det oppstår – og så må det selvsagt ryddes opp med innvandringsstopp. 

Pressen kaller seg den fjerde statsmakt. De sa tidligere at de var folkets vaktbikkje, som skulle si ifra om noe gikk i gal retning, og med et spesielt fokus på at politikerne gjorde jobben sin. vi har brukt mye tid på å grave i dette de siste ukene, og det vi ser er at det foregår en kontinuerlig “tåkelegging” fra både myndighetenes side, og fra pressen. De ønsker ikke at vi skal kunne se hvor mange innvandrere det dreier seg om i kriminalitets-statistikken.

Det vi opplever, er at pressen aktivt unnlater å skrive om opphavsland og identitet til både gjerningspersoner og ofre. Ofte er det kreative omskrivelser fra pressens side: Gjerningsmann fra Valdres, nordmann, svensk mann, etc. Konfrontert med dette, forsøker de å få oss til å forstå, at det ikke er viktig for sakens innhold om han fra Valdres som drepte noen med kniv, faktisk kom fra Afganistan før han endte opp i Valdres, og at svensken for et par år siden kom fra Marokko, og drepte sin nye norske kjæreste.

Slik kan og skal vi ikke ha det lengre – og derfor vil Demokratene på stortinget for å rydde opp.

Vidar Kleppe

Stortingskandidat for Demokratene