Norgesdemokratene
EUs fjerde jernbanepakke

EUs fjerde jernbanepakke — Demokratene sier nei til overnasjonalitet.

Beklager å si det, men det er er svært skuffende og trist at Fremskrittspartiet nå har bestemt seg for å støtte norsk tilslutning til EUs fjerde jernbanepakke.

Dermed får reformen flertall i Stortinget. Vi kommer til å stemme for dette, sier Fremskrittspartiets transportpolitiske talsperson Bård Hoksrud, til media.

Denne saken er veldig spesiell fordi EUs fjerde jernbanepakke gir EUs jernbanebyrå ERA myndighet til å fatte beslutninger direkte mot aktører i Norge. Samtidig blir EU-domstolen klageorgan.

Dermed overføres makt til et byrå der Norge ikke har stemmerett, og en domstol der Norge ikke har dommere. Det bryter med normalen i EØS, som er at Norge skal ha sitt eget kontrollsystem gjennom tilsynsorganet ESA i Brussel og EFTA-domstolen i Luxembourg. Med andre ord en ny ACER-sak!

I EU ble fjerde jernbanepakke vedtatt allerede i 2016. Det Stortinget skal avgjøre nå, er om reformen skal innlemmes i EØS-avtalen eller ikke. EU-pakken innebærer blant annet skjerpede krav om konkurranseutsetting av togtilbudet, noe som har gjort den betent politisk.

Demokratene som alltid setter Norge først, kan aldri la overnasjonale organer som EU og EØS bestemme  Norge sin nasjonale politikk på dette viktige området slik Fremskrittspartiet nå gjør i denne viktige saken om jernbanens fremtid i Norge.

Dette er etter min og Demokratenes mening en ny ACER-sak – som dessverre viser at Fremskrittspartiet nok en gang – ikke setter Norge og norsk selvråderett først.

Sylvi, Fremskrittsparti-toget går ikke lengre på skinner – for her har Fremskrittspartiet bokstavelig talt “sporet av politisk” i fjerde sving/direktiv i EU- bakken.

Artikkelen er også publisert hos Resett.no