Norgesdemokratene
NAV-Ombud

Norges første NAV-ombud

Norges første NAV-ombud blir i Agder etter forslag fra Demokratene
Agder fylkeskommune, om etableringen av Norges første nav ombud i Norge:

Norges første NAV-ombud blir i Agder etter forslag fra Demokratene 
Agder fylkeskommune, om etableringen av Norges første nav ombud i Norge:

– Fylkestinget i Agder vedtok den 18.12.19 (sak: 29/19): «Fylkestinget ønsker å etablere et NAV-ombud. Fylkesrådmannen utarbeider en sak med organisering og mandat.» Bakgrunnen for vedtaket var en interpellasjon fra Vidar Kleppe, fylkestingsrepresentant for Demokratene. 

Begrunnelsen var bla.: «NAV-skandalen som har rystet Norge den siste tiden viser med rette at Demokratenes langvarige kamp og krav om å innføre et NAV-ombud må iverksettes.

Under dagens regjering ser vi dessverre en stadig reduksjon og innskjerping og feiltolking av regelverket, med det resultat at de som har behov for NAV-ytelser ikke får den nødvendige hjelpen de trenger.» 

Ifølge KS (kommunesektorens organisasjon) er det ikke etablert eget NAV-ombud i andre kommuner eller fylkeskommuner i Norge. I noen kommuner kan man få hjelp til NAV-saker der det eksisterer byombud (f.eks. Bergen kommune), brukerombud (f.eks. Fredrikstad kommune) eller sosial- og eldreombud (f.eks. Oslo kommune).


Dette viser nok en gang at Demokratene alltid setter det Norske folk – og Norge først i alt vi gjør politisk.

Tro meg: om Demokratene og jeg på nytt med folkets tillit – kan få mandat og ombudsrollen som stortingsrepresentant: må storting og regjering stå tidlig opp og legge seg seint. 

Ja, det norske folk og Norge fortjener det – alltid Norge først sier Demokratene.


Følg oss