Norgesdemokratene
Studenter opplever økonomisk usikkerhet, dårlig studieprogresjon, sosial isolasjon, sterkt økende forekomst av depresjon, samt avbrutte studier under korona.

Studentenes situasjon under Korona

Vi konstaterer at menge studenter opplever økonomisk usikkerhet, dårlig studieprogresjon, sosial isolasjon, sterkt økende forekomst av depresjon, samt avbrutte studier, som en del av bildet.

PRESSEMELDING FRA DEMOKRATENE I NORGE

Demokratene i Norge er bekymret for landets studenter, som har fått en svært annerledes studietid enn de hadde forventet.

Studietiden er en viktig tid for svært mange, og som regel også noen av livets aller beste år. Studietiden gir rask oppbygging av kunnskap, kompetanse, sosial nettverksbygging, selvstendighet, livserfaring og karakterdannelse som preger resten av livet.

Dagens studenter frarøves mye av dette, og mange opplever tilværelsen som isolert, stillestående, usikker og deprimerende. De mellom 18 og 24 er nå den mest ensomme aldersgruppen, og utgjør nå dobbelt så mange personer som gruppen «ensomme over 75». Andelen av våre studenter som har hatt selvmordstanker det siste året, er ufattelig høy (se link).

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/bnPvOe/stor-undersoekelse-nesten-en-av-fire-studenter-har-hatt-selvmordstanker

Dette er tragisk, da vi snakker om den mest livlige og søkende perioden i menneskers liv, der kanskje et flertall normalt også møter sin fremtidige livsledsager.

Mange sliter med finansene, blant annet fordi arbeidsmarkedet for typiske studentjobber også er presset av smitterestriksjonene. Det er heller ikke så lett å ha disiplin nok i en isolert og bekymringsfull hverdag, til å holde koken og komme seg igjennom et stort pensum ved selvstudier på hybelen.

Trening, ofte sammen med andre, er også en viktig del av studenttilværelsen for mange. Det kreves langt mer disiplin å holde seg i god form når det ikke er sosialt og lystbetont lenger, og mange forfaller både fysisk og mentalt. Dette henger jo sammen.

Ovennevnte er noen av årsakene til at mange studenter dropper ut av studiene, og dermed får hele sitt livsløp påvirket av Koronarestriksjonene. Mange må notere tapte år på alle felt i livet.

Det er synd å si at myndighetenes støtteordninger for studerende kompenserer i merkbar grad for de tapene studentene våre nå lider.

Demokratene i Norge foreslår at alle studenter som gjennomfører studiene sine på normert tid, med inntil to ekstra semestre, får omgjort sine studielån for hele 2020 og 2021 (fire semestre) til stipend.

Det vil bety at de får ettergitt lån for disse to årene, forutsatt at det påbegynte studiet fullføres og bestås. Forhåpentligvis vil dette lette bekymringene for mange, og motivere flere til å stå løpet ut i en krevende tid. Tiltaket anbefales vedtatt og effektuert umiddelbart.

Samtidig anbefaler Demokratene at alle symptomfrie studenter gis adgang til treningssentrene utenom «rushtidene», uten å måtte ha legeattest. Fysisk trening er svært viktig for å opprettholde motet. Rutinemessig fysisk aktivitet gir dagene mer innhold, og styrker mental og fysisk helse.


Geir Ugland Jacobsen

Geir Ugland Jacobsen

Fylkesleder i Oslo
Talsmann Demokratene i Norge


Nyhetsbrev!

Ikke glem å melde deg på vårt nyhetsbrev.
Første utsending skjedde i midten av november 2020.