Norgesdemokratene

Media: hvor ble det av fri og uavhengig presse?

Redaktørers og journalisters politiske ståsted i media farger den informasjonen vi får.

Norske gammelmedier (mainstream media) utgjør et enormt demokratisk problem. 

Høyresiden, og også motstand mot globalisme, er totalt fraværende. Ikke minst etter at Høyre har valgt å satse på «verden» fremfor Norge, er norske interesser så og si ikke ivaretatt i det hele tatt i media. Tvert om pushes en agenda unisont, som truer den norske nasjonalstatens eksistens. 

At redaktørers og journalisters politiske ståsted farger den informasjonen vi får, demonstreres kontinuerlig. Vi ser det på hvordan saker prioriteres og vinkles, på hvordan vi av og til får servert direkte løgn, hvordan politisk korrekte mantraer gjentas i det uendelige, samt på hva som overhodet ikke omtales, til tross for at det både er viktig og sant. Sånn kan vi ikke ha det i Norge, om vi skal ha et funksjonelt demokrati.

Både velgere og politikere er avhengige av komplett og nøytral informasjon for å kunne besitte kvalifiserte meninger. Blant annet fordi vi i dag ikke får dette, er vårt demokrati dysfunksjonelt. Demokrati betyr folkestyre basert på folkeviljen, og sistnevnte manipuleres eller overkjøres i stor grad. Før var media en nysgjerrig og hissig vaktbikkje for fedrelandet og mannen i gata, men er nå mest en logrende puddel for den globalistiske eliten. Det kommer til å koste det norske folk dyrt.

Vi i Demokratene vil gjøre det vi kan for å begrense skadene, blant annet ved å redusere og legge om mediestøtten, samt å kreve upolitisert informasjonsformidling fra støttemottakere som bør være objektive, eller pretenderer å være det. Mediestøtte er også et konkurransehinder, og en del av støttepotten bør derfor avsettes til nyetableringer. 

Slik stemmer norske journalister (kilde «Journalisten», april 2021):

Fra Medieundersøkelsen 2021. I parentes er forskjellen fra fjorårets undersøkelse. Medlemmene til Norsk Redaktørforening er tilbake i undersøkelsen etter at det ikke har deltatt på noen år.

PartiRedaktørerJournalisterForrige år
Rødt2,5%10,3%-0,9
SV11,6%17,3%+1,6
MDG5%15,1%-2,9
AP23,1%24,2%+1,4
SP13,2%10%+1,0
V14%4,8%+2,2
KrF3,3%1,9%
H24,8%12%-2,6
FrP0%1,9%-1,5
Slik stemmer norske journalister

Artikkelen er også publisert i Resett


Geir Ugland Jacobsen

Geir Ugland Jacobsen

Pressetalsmann i Demokratene


Nyhetsbrev!

Ikke glem å melde deg på vårt nyhetsbrev.
Første utsending skjedde i midten av november 2020.