Norgesdemokratene
Europeisk innvandring

Bistandspolitikken uten styring

Mens du spiser påskelammet, betaler din skatt og dine avgifter; så fortsetter den norske bistandspolitikken ufortrødent videre i galt spor under ledelse av Høyre og KrF.

Somalia og den norske bistandspolitikken er helt uten styring og kontroll 

Visste du at Norge, med Stortingets velsignelse, bl.a. finansierer shariadiktaturet i Somalia? Mens vi prektige og veloppdragne borgere setter oss til bords for å nyte påskebordets gleder, så terroriserer og dreper muslimske fanatikere barn i alle aldre, foreldre og besteforeldre for fote i Somalia. De brenner ned hus, hjem, biler og alt annet som kan brennes: I Allahs navn, må vite! 

Den nåværende interimsgrunnloven i Somalia er i henhold til «sharialovene», som bl.a. sier at det er forbudt å drive misjonering for andre religioner. Tros- og religionsfrihet er ikke-eksisterende, samtidig som 380 statsansatte får sin lønn fra Norge. Lønnen er for arbeidet med å danne et islamsk shariaregime i Somalia. 

Konflikter mellom ulike klangrupper og den islamistiske Al Shabaab-geriljaen har i flere år medført at Somalia er å anse som et av verdens farligste land å leve i. Å støtte et internasjonalt initiativ for å sette inn et nytt interimstyre, voktet av militæret, og som vil ha som eneste oppgave å rydde opp i og innføre en demokratisk valgt nasjonalforsamling, er muligens det eneste riktige å støtte for alle land for å stoppe migrasjonen fra Somalia.

Norge må under en hver omstendighet ikke delta i finansiering av et nytt muslimsk diktatorisk styre, slik de nå gjør. Norge har i dag, som følge av situasjonen i Somalia, hvor religiøs fanatisme får råde, ca. 50 000 innvandrere fra dette landet. Av disse så er det ca. 36% av mennene og ca. 22% av kvinnene som «deltar» i samfunnet vårt for å kunne forsørge seg selv. Resterende del finansieres av vår skattepenger satt inn i NAV-systemet. 

De såkalte flyktningene fra Somalia mottar stor hjelp fra NAV til så og si absolutt alt for å starte et liv i Norge. Det inkludere hus, mat, møbler, alt annet innbo, klær, sko, bil, utdanning, førerkort osv. Er dette fornuftig bruk av penger når vi samtidig støtter et regime som driver sitt eget folk på flukt ut av landet pga. frykt og terror? 

I tillegg vet vi med sikkerhet at mange, spesielt yngre menn, fra Somalia er sterkt involvert i kriminelle handlinger i Norge, bl.a. hva gjelder voldtekter og narkotikaomsetning. Dette koster Norge dyrt. Meget dyrt både i form av penger og mentale lidelser. Skal Norge finansiere et sharia diktatur i Somalia, eller er det på tide å tenke nytt? Ønsker du endringer må du til høsten stemme et parti som vil stoppe dette vanviddet. Nok er nok!  

GOD PÅSKE – Håper at du nyter påskelammet (som sikkert er Halalslaktet for at noen ikke skal bli krenket).