Demokratene Norge
Penger som vokser på trær
Bildet er tatt av kalhh fra Pixabay

Erna må fratas gullkortet

Den 5. april kom nyheten om at Norge på vegne av regjeringen Erna Solberg, ved utenriksminister Søreide, i disse koronatiden viser økonomiske muskler og ekstra stor generøsitet – ikke ovenfor nordmenn og Norge, men til resten av verden.

Dette til folk og nasjoner som ikke liker Norge og nordmenn, men som alltid elsker norske olje milliarder – når regjeringen øker den allerede store milliardstøtten støtten fra hele: 5,5 milliarder til 6,5 milliarder norske skattekroner.

Nå vil Norge gi og sette enda ny norgesrekord i såkalt statlig “humanitær støtte” som for mange kan høres fint og fornuftig ut, men samtidig med dette står store uløste oppgaver i kø i vårt eget fedreland – uten at regjeringen og stortinget vil gjøre noe nevneverdig med dette annet en snakk – og enda flere nye utredninger.

Glemt er: Minstepensjonister, uføretrygdede, syke unge og gamle, arbeidsledige, barnefattigdom, personer med nedsatt funksjonsevne, kreftpasienter, voldsofre, veteraner og kronisk syke – dette bare for å nevne noen av de som Demokratene heller vil bruke norske skattemilliarder på i en vanskelig korona-tid for det norske folk.      

Norge har som nasjon alltid vært i verdenstoppen når det gjelder alle former for bistand og hjelp til andre nasjoner. Årlig yter norske skattebetalere ca 40 milliarder i ordinær bistand. I tillegg kommer ekstraordinære bevilgninger til nødhjelp og støtte til land som: Kommunist kina og islamske regimer.

Er det virkelig bare Demokratene som mener at koronakrisen som har ført til et økonomisk uføre i Norge – nå må sette Norge først, ved å hjelpe de enkeltpersoner, familier og næringsdrivende som sliter med å få endene til å møtes – og ikke minst de 1000-vis av norske arbeidsplasser og livsverk som allerede dessverre grunnet korona – nå har gått i tusen knas, Erna?  

Erna må fratas gullkortet

Vidar Kleppe
Tidligere stortingsrepresentant,
og styremedlem i Demokratene

Følg oss på Facebook


Nyhetsbrev!

Ikke glem å melde deg på vårt nyhetsbrev.
Første utsending skjedde i midten av november 2020.