Norgesdemokratene
Barn i en vanskelig situasjon

Barnevernet må skjerpe seg

I Norge er vi sterkt opptatt av at alle barn skal ha det godt og trygt. Mange rystende beretninger om ulike overgrep på små barn, opprører med rette de fleste nordmenn.

Derfor tenker mange, som vårt barneombud, at feil fra barnevernet må de tåle av hensyn til barnas beste. Hvem skal tåle feil fra barnevernet, og hva skal de tåle? Det er far og mor + den nære familien som skal tåle dette. Den lille gruppen som selv trenger trygghet, selvfølelse og langsiktighet for å kunne yte sitt beste for barna de er så glade i.

Demokratene er av den oppfatning at vi trenger et trygt og godt barnevern som inngir tillit. Men et barnevern som ikke holder faglig mål, og som ikke setter barnet og familien med mor og far og nær familie i fokus, er ødeleggende for det viktige arbeidet som skal gjøres. Barnevernet er nødvendig for å hjelpe familier som har problemer, og av og til når det er absolutt siste utvei; hvis det forekommer grov omsorgssvikt som: seksuelle overgrep, vold og rusproblemer — er det også nødvendig å fjerne barn fra deres foreldre.

I de fleste tilfellene hvor barn blir fjernet fra sine biologiske foreldre, er det i dag begrunnet med en subjektiv vurdering fra ansatte i barnevernet, om at foreldrene har “manglende omsorgsevne”. Mange barn blir fjernet fra foreldrene på svært tynt grunnlag. Dette medfører alvorlige traumer og skader for både barn og foreldre. Barn bør bare fjernes fra de biologiske foreldrene dersom det foreligger grov omsorgssvikt.

Dersom man mener foreldrene har manglende omsorgsevne, skal det rettes opp gjennom hjelpetiltak i hjemmene, slik at man styrker familiene. Hjelpetiltakene må være reelle hjelpetiltak og ikke motivert ut fra et ønske om å spionere på foreldre med sikte på fremtidig barneoverdragelse. Akuttvedtak skal kun benyttes i tilfeller hvor det er en åpenbar risiko for barna ved å reise tilbake til sine foreldre.

Når det er nødvendig å fjerne barn fra foreldre skal barnevernet alltid på en seriøs måte forsøke å finne nye omsorgspersoner blant slektninger av foreldrene som barna kjenner fra før, og har et positivt forhold til. I de tilfellene barn blir fjernet fra sine foreldre, må det være et krav at en søskenflokk får bo hos de samme fosterforeldrene og at de ikke blir splittet. En splittelse av en søskenflokk bør kun skje helt unntaksvis der det er store søskenflokker. Tvillingsøsken skal under ingen omstendighet plasseres hos ulike fosterforeldre.

Demokratene er ikke fornøyd med hvordan dagens barnevern jobber, og vil ha nye klare retningslinjer på hvordan barnevernet skal jobbe. Vi ønsker å sikre rettsikkerheten til barn og foreldre i en vanskelig livssituasjon som kommer i kontakt med barnevernet.  Denne viktige jobben må startes nå — her er det ingen tid å miste!