Norgesdemokratene
ACER gir ikke nordmenn fordeler ved eksport av energi

Norge må ut av ACER

I disse kalde vinterdager må alt for mange nordmenn tømme kontoene sine for å holde varmen.

Om ikke Norge snarest kommer seg ut av EUs energibyrå ACER vil dette også true norsk industri sin konkurranseevne.

Men kan norske myndigheter strupe strømeksporten over utenlandskablene? Nei, dette er faktisk ikke mulig etter at Norge tilsluttet seg ACER i 2018, og tillot utbygging av kabler som kan eksportere ved å sende ut hele 50 prosent av den norske strømproduksjonen.

Kraftutveksling som foregår i EU og EØS er noe vi alle tjener på sier regjeringen Solberg til stadighet, men dette stemmer ikke. Vi husker alle godt hovedargumentet for at Norge skulle slutte seg til ACER.

Vi kunne importere billig strøm når det var kaldt i Norge og eksportere når overskuddet på strøm var stort i Norge.

Så kom kulden og kraftprisene skjøt i været med en mangedobling av strømprisene til norske husholdninger i januar 2021. Samtidig var netto eksport av strøm i januar 2021 på gigantiske 1,96 milliarder kilowattimer.

Fakta er at:

I det europeisk indre marked for strøm, så sørger algoritmer for at strømmen går dit strømprisen er høyest. Da er det ikke lenger tilbud og etterspørsel i Norge som gjelder, men Europa som dessverre også bestemmer strømprisen i Norge.

Demokratene mener derfor bestemt at Norge skal bruke den reine norske strømmen på det norske folk og til å bygge landet, men da må vi ut av ACER og EUs energiunion sine klør- snarest mulig.

Vi har ingen tid å miste. Nok er nok!