Demokratene Norge
Veien fremover
Bildet er tatt av Heiko Stein fra Pixabay

Et tryggere og bedre Norge

Demokratene vil prioritere utdannelse og forsking i en sterkere grad enn andre norske partier.

Vi vil akseptere private og offentlige skoler med et tilfredsstillende pedagogisk og faglig nivå. Skolen skal bidra til at vår oppvoksende slekt blir lojal mot frihet under ansvar, og de demokratiske idealer.

Dette har alltid vært grunnleggende i Demokratenes motstand og kamp mot fremmede voldelige og totalitære ideologier som: nazisme, marxisme, kommunisme og islamisme.

Utdannelsessystemet i Norge må derfor ta mer hensyn til elevenes ønsker, evner og ferdigheter. Fagskoler skal ha like stor prioritet som teoretiske skoler. Mye grunnforskning over mange år danner et solid grunnlag for å lage høyteknologiske produkter som er vanskelige å lage. Høykostland må ha en industri og næringsliv som tilbyr varer og tjenester som er vanskelige å kopiere.

Olje og gass har vært produkter i særstilling som så langt har solgt seg selv, men dette varer ikke evig når en ser hva “hodeløse” politikere på venstresiden i norsk politikk mener om “berikelsen” som Norsk olje og gass har gitt i form av arbeidsplasser — og bidratt til velstandsøkning i Norge.

Den største faren for Norge i disse koronatider er fremdeles : radikale islamister, avgivelse av norsk suverenitet, globalisme, manglende tillit og likebehandling av nordmenn og politikere, spionasje, grunnløse asylsøkere, årlig misbruk og utsendelse av flere 10-talls milliarder til land og regimer som hater Norge og nordmenn; dette for bare å nevne noen eksempler på denne “galskapen” som ingen ende vil ta, men som etter høstens stortingsvalg må ta slutt.

Videre er det også et faktum at lavkostland konkurrerer med lave lønninger og dårlige arbeidsvilkår. De produserer falske “kopi-produkter” som er enkle å kopiere, men som ikke gir norske arbeidsplasser. Alle vet innerst inne at de bare er opptatt av seg selv, men at de også “elsker” Norske oljepenger.

Norge må, som en liten nasjon i Europa og verden, i fremtiden bygge en langt bedre og sikker høyteknologisk infrastruktur, som kan være med på å trygge den norske velferden for fremtiden ved å gi gratis utdanning til norsk ungdom.

Vi vil alltid sette Norge først i alt vi gjør som Norske politikere.

Jeg sier derfor: Alltid Norge først!

Et tryggere og bedre Norge

Vidar Kleppe
Tidligere stortingsrepresentant,
og styremedlem i Demokratene

Følg oss på Facebook


Nyhetsbrev!

Ikke glem å melde deg på vårt nyhetsbrev.
Første utsending skjedde i midten av november 2020.