Norgesdemokratene
Blir psykiatrien i Norge brukt til å nøytralisere dissidenter?

Glem aldri Grunnloven!

Norske politikere må aldri glemme grunnloven og det norske folk Grunnloven må og skal være grunnlaget for det norske folkestyret.

Gjennom Grunnloven er vi sikret ytringsfrihet, trosfrihet og forsamlingsfrihet. Norge skal være et selvstendig og uavhengig rike, basert på de verdiene vi har fått gjennom vår kristne kulturarv og humanismen.

Norge skal styres gjennom lover vedtatt av Stortinget, eller av folket selv gjennom folkeavstemninger.

Demokratene vil opprettholde Norge som et fritt, selvstendig land: eid og styrt av Norges innbyggere – Vidar Kleppe

Vern om liv og trygghet for alle vil sikre et samfunn preget av medmenneskelighet. Norsk kultur skal videreføres og videreutvikles. Slik vil vi styrke vår lokale og nasjonale identitet, og ta vare på vår kulturelle arv. Demokratene vil motarbeide at Norge selges bit for bit. Norske ressurser og bedrifter skal ikke styres av globale kapitalinteresser.

Så det er sagt: Demokratene ønsker et vennskapelig samarbeid med alle demokratiske og frie nasjoner i verden, men vi kan ikke akseptere at Norge avgir suverenitet til overnasjonale utenlandske organer.

Demokratene vil føre en meget restriktiv innvandringspolitikk. Det skal være en selvfølge at innvandrere lærer seg norsk, og innretter seg etter norske lover og regler. Demokratene vil at lovgivningen i Norge skal være basert på vestlige, humanistiske og demokratiske prinsipper. Vi vil derfor motsette oss all lovgivning basert på annet enn den norske.

Demokratene vil snarest mulig trekke Norge ut EØS, ACER og Schengen. Vi vil aldri delta i noen regjering, eller aktivt støtte opprettelsen av noen regjering, uten at folket blir spurt i en folkeavstemning om vårt medlemskap i Schengen og EØS – og håper derfor at en slik folkeavstemning senest kan gjennomføres ved Stortingsvalget i 2021.