Demokratene Norge
Norsk bistand på ville veier

Ærlig talt Erna!

Norge kan ikke gi norsk statsborgerskap til alle og enhver.

Demokratene mener bestemt, at som utlending skal man ikke automatisk forvente å få innvilget et norsk statsborgerskap, kun fordi en ønsker det. Norge skal ikke være en “gavebord”, som alt for lett gir utlendinger rettigheter via norsk statsborgerskap, og derved rettigheter – eller som folk med rette sier det på folkemunne: Gullkort i folketrygden.

I dag får faktisk flyktninger, vedtatt av storting og regjering, 40-års opptjening i folketrygden fra første dag. Dette kan etnisk norske, spesielt kvinnelige slitere, drømme om – her er 9 av 10 kvinner de med lavest trygd.

I dag får faktisk flyktninger, vedtatt av storting og regjering, 40-års opptjening i folketrygden fra første dag. Dette kan etnisk norske, spesielt kvinnelige slitere, drømme om – her er 9 av 10 kvinner de med lavest trygd.

Erna Solberg, husk at: Norge har i dag over 900-tusen alderspensjonister, som fortjener langt bedre trygdeytelser enn utenlandske personer, som har fått innvilget flyktningstatus i Norge.

Derfor hjelper det heller ikke at partiene på stortinget, i 2019, delte ut hele 13.200 norske statsborgerskap – med rett til familiegjenforening. Bare på ett år er dette like mange nye innbygger som byene i: Lillesand, Drøbak, Hammerfest, Bryne og Kongsvinger – for å nevne noen kjente plasser i Norge.

De største gruppene som fikk innvilget norsk statsborgerskap fra Erna og Co i 2019, er som forventet: somaliske og eritreiske statsborgere. 

Demokratene mener at dette ikke kan forsette, og vil derfor stoppe at 7 års botid i Norge skal gi norsk statsborgerskap.  Dette er ikke bærekraftig og må ta slutt.

Nok er nok – og Demokratene vil rydde opp!